Skanska, Feelgood och framtidens arbetsplats

Skanska: De första tio åren

Redan 2004 inledde Skanska och Feelgood sitt samarbete för att främja
hälsa och förebygga ohälsa för Skanskas alla medarbetare. Våra gemensamma mål har hela tiden varit att främja den hälsosamma arbetsplatsen och stötta Skanska att uppnå en ännu säkrare arbetsmiljö.

Feelgoods vision är att våra kunder ska vara Sveriges friskaste. Bäst resultat får vi när vi arbetar med kunder som verkligen tar sina medarbetare på allvar. Det gör Skanska. Det är också därför vi har nått så bra resultat tillsammans. Under hela 10 år.

I slutet av november 2014 beslutade vi på Feelgood att uppmärksamma de första tio åren genom att besöka 15 av Skanskas arbetsplatser. Vi packade ned fika, kamera och anteckningsblock och åkte ut till byggbodar, kontor och anläggningsarbeten runt om i Sverige. Vi åt frukost på kontoren och fick tillfälle att svara på frågor om allt från stress till ergonomi.

I dokumentet här intill har vi samlat ögonblicksbilder från våra arbetsplatsbesök och statistik om vad Skanska och Feelgood har åstadkommit de här 10 åren – och blandat med
insikter om vilka utmaningar som vi ska ta tag i tillsammans.

Vi har  börjat planera för de kommande 10 åren och några frågor dyker upp redan nu: hur ser framtidens byggarbetsplats ut? Hur formar man trygga ledare? Och, hur skapar vi en ännu bättre arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocialt?

Läs mer om våra arbetsplatsbesök och våra tio år med Skanska.