Forskning

Sju fixar som ger resultat åt era hälsoundersökningar

Bortkastade pengar? Tvärtom. Hälsoundersökningar som följs upp av åtgärder gör stor skillnad. Här krossar forskare från Karolinska Institutet de vanligaste myterna om hälsoundersökningar.

Hälsoundersökningar ger effekt - men bara om de följs upp. Det visar en stor sammanställning som Karolinska Institutet gjort av 467 internationella forskningsartiklar i ämnet. Utfallet är tydligt: hälsoundersökningar som följs upp av åtgärder gör stor skillnad.

Här är några spännande fakta från forskningsrapporten “Effekter av hälsoundersökningar via arbetsplatsen - Vad säger den vetenskapliga evidensen?”
 
Bättre produktivitet. Friska och motiverade medarbetare som mår bra är mer produktiva. En svensk studie inom process och verkstadsindustrin visade en produktivitetsökning på mellan 3-5 % efter ett uppföljande insatser.
 
Rökavvänjning.
Enligt Folhälsoinstitutet kostar en rökare sin arbetsgivare runt 45 000 kronor mer per år än en icke-rökare. Utöver det har en rökare i genomsnitt åtta extra sjukdagar per år. En hälsoundersökning som följs upp med stödsamtal med rökande individer eller i grupp ger en mycket stor effekt på antal rökstopp, enligt forskningen.
 
Quick fix.
Forskningresultaten visar att för att ge effekt behöver en uppföljande insats bara pågå under 3-6 månader.
 
Två för en. Forskningstudierna visar att för varje satsad krona i hälsofrämjande insatser så får man två kronor tillbaka.
 
Fuska inte! En hälsoundersökning måste följas upp med insatser för att ge effekt. De som inte följs upp eller där det slarvas med åtgärderna ger ingen effekt och forskningsresultaten visar tydligt att de inte bör genomföras.
 
Proffsig mix. Hälsoundersökningar som följs upp av en blandning av olika åtgärder ger bäst effekt. Välplanerade insatser med kvalitativa utbildningar, stödsamtal, träningsupplägg och kostprogram ger bevisat stor effekt för minskning av t ex minskat alkoholbruk och förbättrade matvanor.
 
Mindre sjukfrånvaro. Forskningen visar att insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland medarbetarna ger minskad sjuknärvaro. Effektiva insatser kan vara stödsamtal men även förändringar i företagets policys och arbetsmiljö.
 
Läs mer här om Karolinska institutets forskning på hälsoundersökningar.
Läs mer om hur Feelgood arbetar med uppföljningar, återkoppling och konkreta åtgärder efter hälsoundersökningar med tjänsten "Röd till grön".