Ökad kunskap om arbetsmiljö

Saab satsar på utbildning

Försvarskoncernen Saab samarbetar sedan 2011 med Feelgood. Ett viktigt mål för Saab är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där bolaget regelbundet följer upp sin arbetsmiljö. Ett syfte med Saabs hälsoarbete är att främja en god arbetsmiljö både i det fysiska, sociala och organisatoriska perspektivet.

En utmaning har varit att få ihop de olika kulturer som finns i bolaget och öka kunskapen om de arbetsmiljörisker som varje chef ska hantera i sin verksamhet.

Under 2016 fördjupades samarbetet med ett utbildningsprogram i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Cheferna har ett ansvar för arbetsmiljön och en viktig roll för att sprida kunskap vidare i organisationen. Saab har tidigare genomfört utbildningar men vill nu ha ett tydligare innehåll och högre kvalitet. Målet är att få ett kursutbud som är flexibelt och behovsstyrt.

”Vi ville bygga en grundutbildning som kompletteras med olika moduler där vi dyker djupare ner i detaljer kring olika riskområden” säger Maria Starwing, som är ansvarig för att koordinera Saabs arbetsmiljöarbete.

Ett helt nytt utbildningsprogram

I samarbete med Feelgood och Teknikföretagen har Saab tagit fram ett helt nytt utbildningsprogram. En grundkurs i lagstiftning och Saabs arbetssätt erbjuds alla chefer och skyddsombud. Alla nya chefer ska genomgå denna utbildning innan de får sin delegering. Efter grundutbildningen finns fördjupningar efter olika behov. Samarbetet har lett till en unik arbetsmiljöutbildning för Saab. Den har tagits fram i nära dialog med Feelgood som har tagit hjälp av kursdeltagarnas utvärderingar för att skräddarsy utbildningen, en process som pågått under ett år.

Flera viktiga områden

Exempel på områden där utbildningar erbjuds är Organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetshälsa verkstad och Arbetshälsa kontor. Dessa utbildningar fokuserar på de risker som finns i dessa miljöer. Även härdplaster och kemiska hälsorisker finns bland modulerna. Syftet är att höja chefernas kunskaper om hur de kan identifiera risker och förbättra arbetsmiljön.