Många positiva effekter av att göra medarbetarna rökfria

Så mycket kostar en rökare

Det är dyrt att röka. Inte bara för rökaren själv - även du som arbetsgivare drabbas. En rökare kostar 45 000 kronor varje år för sin arbetsgivare, enl. Folkhälsoinstitutet.

En rökare lägger ungefär 17 000 kronor per år på att köpa cigaretter. Men det är inte bara för privatekonomin som rökning kostar. Att ha en rökare bland medarbetarna är även en dold kostnad för många arbetsgivare. Det som kostar mest är alla rökpauser: Folkhälsoinstitutet räknar att bara kostnaden för rökpauserna blir över 30 000 kronor om året. En rökare röker i snitt minst fem cigaretter under arbetsdagen och en normalrökare lägger 30 minuter mer än en icke-rökare på sin rökning - inräknat tiden det tar att gå till och från rökstället. Varje dag kostar varje rökares rökning sin arbetsgivare 141 kronor. Det blir sammanlagt över 30 000 kronor om året.
Men det är inte bara utebliven arbetstid som kostar arbetsgivaren. En rökare har dessutom i genomsnitt åtta extra sjukdagar per år. Det kostar arbetsgivaren 13 700 kronor per år och rökare, enligt Folkhälsoinstitutet. Totalt kostar en rökare ca 45 000 kronor mer varje år - och detta exklusive kostnader för vikarier och produktionsbortfall.

Det finns ännu fler goda skäl att arbeta för att få medarbetare att sluta röka. Ett är att färre utsätts för passiv rökning. Många tror att svenska arbetsplatser inte längre har någon tobaksrök i arbetsmiljön men det är faktiskt fortfarande ett problem som är ganska stort. 5 procent av de anställda i Sverige utsätts för passiv rök i arbetsmiljön under minst en fjärdedel av arbetstiden.

Den som röker idag riskerar att drabbas av ett fyrtiotal sjukdomar som sänker  livskvaliteten och förkortar livet med upp till 10 år. Ändå röker ca 10 procent av alla vuxna dagligen i Sverige.

En stor fördel med rökavvänjning är att de flesta vill sluta röka.

Minst sju av tio vill sluta röka men behöver hjälp att ta klivet till ett rökfritt liv.  Som arbetsgivare är rökavvänjning alltså en av absolut enklaste åtgärderna för att förbättra arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa. En del ser rökningen som en kronisk sjukdom. Tobaksberoende är på det sättet en unik “sjukdom” eftersom den faktiskt kan botas med några samtal, som del av Feelgoods program Tobaksfritt Liv, ett samtalsbaserat program i åtta steg.

-    En vanlig reaktion från deltagare i programmet är oro för vad som ska hända då de slutar röka eller snusa. Att låta dem berätta vad de bekymrar sig mest för kan minska oron och genom att prata om vilka situationer som kan komma att bli svårast att handskas med kan vi tillsammans hitta sätt att hantera dem, säger Victoria Nilsson, kundansvarig och hälsoutvecklare på Feeelgood.

Det kan kosta åtskilliga miljoner att ha rökande medarbetare. Låt oss göra ett räkneexempel. Ett företag med 1000 anställda har enligt snittet 130 personer som röker. Av dessa vill 7 av 10 anställda faktiskt sluta röka, cirka 90 personer. Om dessa 90 dagligrökare får hjälp skulle arbetsgivaren spara 1,2 miljoner per år i minskade antal sjukdagar och 2,8 miljoner kronor på röktiden. Totalt skulle företaget spara 4 miljoner kronor per år.

Hur får man med sig sina medarbetare?
-    Marknadsför sluta röka-programmet internt så mycket som möjligt. Utnyttja gruppdynamiken och styrkan i att vara ett gäng som gör detta tillsammans. Att få dela framgångar och motgångar på vägen med andra är en viktig del av programmet, och genom att hoppa på tåget tillsammans med sina kollegor har man ökat sina förutsättningar att lyckas avsevärt. Ett annat tips är att erbjuda flera friskvårdsaktiviteter samtidigt, där Tobaksfritt liv är en, säger Victoria Nilsson, Feelgood.

Och kom ihåg att allt arbete med tobaksavvänjning (även för kort- och visstidsanställda) räknas som friskvård och därmed som en skattefri förmån (inom vissa ramar).

Som en hjälp till att nå medarbetare på din arbetsplats som vill ha hjälp att sluta röka eller snusa har vi tagit fram en intresseanmälan. Ladda gärna ner den på länken nedan, skriv ut och sätt upp på lämplig plats på jobbet:  Intresseanmälan Tobaksfritt liv.