Undvik onödig stress och sjukskrivning

Så går organisationen vidare efter en förtroendekris

Senaste tiden har kriserna i både näringsliv och offentlig sektor duggat tätt. Ofta blir det fokus på ledningen men i allt detta finns många medarbetare som ska fortsätta sitt dagliga arbete, samtidigt som de kanske helt tappat förtroendet för sin ledning.

Så hur fortsätter en organisation att fungera efter att en förtroendekris inträffat där ledningen kanske agerat på tvärs mot de värderingar som annars genomsyrar företaget? Nedan delar vi med oss av fem värdefulla expertråd.

– Det är väldigt viktigt att uppmärksamma hur medarbetarna mår och vad de känner. Personalen i frontlinjen som träffar kunder, besökare eller gäster får ofta bära en extra tung börda i form av kritik och ifrågasättande av sin arbetsgivares agerande. Om man inte ser upp kan den extra påfrestningen leda till sjukskrivningar eller uppsägningar, säger Erik Ödéhn, leg psykolog och organisationskonsult på Feelgood.

Orimlig stress skapas när man som medarbetare inte har ansvaret för det inträffade och heller inte har möjlighet att kontrollera situationen externt i form av att exempelvis mötas av upprepad och hätsk kritik från kunder.

– Ett stort problem är att kommunikationen idag både internt och externt, präglas av medias logik där målsättningen främst är att rädda ansiktet på alla inblandade och därför kanske man inte är helt transparent och ärlig med att misstag faktiskt begåtts. Detta förvärrar ofta situationen internt, med risk för cynism och förtroendebrist för ledningen som följd, fortsätter Erik Ödéhn.

Erik Ödéhn har många års erfarenhet av att ha arbetat med organisationer och individer i den här typen av kriser. Erik delar här med sig av sina bästa tips för hur man kan bibehålla medarbetarnas välmående och engagemang på bästa sätt efter ett förtroendehaveri:

  • Företrädare för ledningen bör vara så ärliga och transparenta som möjligt och erkänna vilka misstag som begåtts

  • Skapa dialog och delaktighet i kommunikationen internt. Kabla inte ut vad medarbetarna ska säga om det inträffade utan att först ha tagit in deras perspektiv. En enskild medarbetare ska inte själv och ensidigt behöva representera ledningens handlingar

  • Lyssna och bekräfta det som medarbetarna utsätts för; arga kunder, besökare och gäster, och ge dem det stöd som de behöver

  • I sådana här situationer är det viktigt att försöka se bortom den enskilda händelsen och påminna sig själv och andra om det högre syftet med verksamheten. Försök att ena arbetsgruppen kring varför och för vem det arbete vi gör egentligen är viktigt; vi hjälper våra kunder att uppfylla sina drömmar, vi gör så att människor mår bättre eller kanske till och med räddar vi liv. Att återknyta till det högre syftet kan öka motivation, arbetsglädje och engagemang även i tunga tider!

  • Det är viktigt att företagen arbetar systematiskt med dessa frågor och har ett proaktivt förhållningssätt. Att ha processer för att hantera personalen i en sådan situation kan vara skillnaden mellan ett misslyckande eller att företaget vänder krisen till en framgång.