Stor påverkan på företagets produktivitet

Psykosocial arbetsmiljö

 • Arbetsgivaren har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön enl. arbetsmiljölagen
 • Svårare att beskriva och reglera än den fysiska arbetsmiljön
 • Handlar om trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen
 • En god psykosocial arbetsmiljö ger individen möjligheter att utveckla sin kompetens och bidrar till företagets framgång
 • En dålig psykosocial arbetsmiljö ger inte bara obehag utan ökar risken för fysiska belastningsskador och allvarlig ohälsa som kan medföra långvarig sjukfrånvaro

När man talar om arbetsmiljö tänker man ofta främst på den fysiska miljön, dvs sådant som buller, ljus, kemikalier eller farliga maskiner. Minst lika viktigt är den psykosociala arbetsmiljö, som omfattar t ex hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat. Liksom för den fysiska arbetsmiljön så har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Det goda arbetet innebär att det finns en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykisk hälsa.

För att må bra behöver vi ett arbete med tydligt uppdrag, innehåll och omfattning, inflytande över vår egen arbetssituation, möjlighet till stöd och social kontakt, feedback och bekräftelse. En bra grund för det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra.

Ett brett och oerhört viktigt område

På Feelgood finns stor kunskap om hur man skapar en bra psykosocial arbetsmiljö. Vi har erfarenhet från en rad områden och kan hjälpa till med bland annat följande:

 • Undersökning av psykosocial arbetsmiljö
 • Stress, dess orsaker och hur det kan hanteras
 • Riskbedömning inom psykosocial arbetsmiljö
 • Riskbedömning vid förändring
 • Motverka och lösa konflikter
 • Motverka kränkande särbehandling och trakasserier
 • Hantera ensamarbete
 • Arbeta med jämställdhet
 • Kommunikation - utbildning och övning
 • Grupputveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Chefshandledning
 • Process/grupphandledning
 • Stöd vid förändringsprocesser/förändringsstöd
 • Förebygga hot och våld
 • Krisstöd
 • Krishantering