Min mångsidighet är väldigt användbar

Fyra frågor till Ann-Charlotte Laurell, projektledare och organisationskonsult på Feelgood.

Du är både psykolog, projektledare, organisationskonsult och har en bakgrund som marknadsekonom. Hur använder du dessa många kompetenser på Feelgood?

- Min mångsidighet är väldigt användbar. Kombinationen gör att jag både kan utföra en tjänst, driva förändringsarbete hos våra kunder samt påvisa resultat och kundnytta i siffror.
 
Berätta om något konkret du gör.

- På senare tid har jag arbetat med vår tjänst psykosocial analys. Det är ett webbaserat verktyg som har blivit väldigt aktuellt genom de ökande sjuktalen pga. psykisk ohälsa, inte minst för att det hjälper företag att leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för social och organisatorisk arbetsmiljö.

Hur arbetar Feelgood för att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatser?

- Vårt analysverktyg hjälper oss att identifiera vad som är bra och kan förstärkas på arbetsplatsen, och vad som inte fungerar som det ska. Vi tar fram handlingsplaner och förslag till åtgärdsprogram. Det kan handla om ledarskap, kommunikation och arbetsklimat som påverkar hur människor mår på jobbet. En vanlig orsak till att människor inte mår bra på jobbet är otydliga krav och förväntningar.

Vad gör dig glad på jobbet?

- Det är en glädje att arbeta med att förbättra förutsättningarna för att människor ska må bra på jobbet samtidigt som det ger produktivitetsvinster för våra kundföretag. Det är inte bara fråga om att minska sjuktalen utan det är mer komplext än så. Människor måste må bra när de är på jobbet om arbetet ska fungera.