Bra chefer ger friskare medarbetare

Ledarskapsutbildning stärker Volvos anställda

Volvo Cars har tillsammans med Feelgood under 2012 utbildat ledare på företaget. För att mäta resultatet har metoden Group Developement Questionnaire  (GDQ) använts och det visar sig att satsningen gör medarbetarna friskare.

Volvos vision är att "arbeta med energi, passion och respekt för individen."
I och med att företaget tillsammans med Feelgood satsat på att utveckla sina ledare visar de att visionen kan bli sann, även på insidan av företaget.

- Det vi märker är att arbetsgrupperna fungerar bättre, att folk är mer positiva och faktiskt är mer hälsosamma, säger Peter Nelson, produktchef på Volvo Cars i Torslanda.

Volvo är ett av bilindustrins starkaste varumärken med en lång historia av världsledande innovationer. Företaget grundades i Göteborg av Gustaf Larson och Assar Gabrielsson. 1927 lämnade den första bilen fabriken.
I dag ägs Volvo av kinesiska Geely. Totalt arbetar 17 500 personer på företaget, varav drygt 13 000 finns i Göteborg.

Tillsammans med Sveriges Företagshälsor inledde Feelgoods organisationspsykolog Jon Erik Börresen och kollegan Niklas Rydbo 2010 en process för att söka bidrag från Svenska ESF-råd. Det var en del av projektet Företagshälsovård – Hållbart Arbetsliv som drivits av Sveriges Företagshälsor och avslutades i mars 2013.

Fokus på att stärka de anställda

Under våren 2011 startade projektet på Volvo Cars i Torslanda. Det som undersöktes var hur välfungerande team påverkar arbetsglädje, arbetstillfredsställelse, sjukfrånvarotal och produktivitet. Fokus låg på att utveckla cheferna och deras ledningsteam för att stärka gruppmedlemmarna.

140 produktionsteam och 40 ledningsteam deltog i seminarier, diskuterade samt analyserades. Totalt mättes 1750 personer med enkäter två gånger.

Peter Nelson ansvarar för mellan 400-600 anställda varav cirka 14 är chefer eller så kallade produktionsledare. Han menar att produktionsmiljön på företaget sällan erbjuder de anställda tid för reflektion och diskussion. Möjligheten kom med projektet.

- Produktionsledarna och teamledarna kunde reflektera över sin egen roll, vilken grupp de ledde och öka sin förståelse utifrån exempelvis de olika produktionsfaser som företaget går igenom och hur det påverkar gruppen, säger han.

Chefen aldrig bättre än sin medarbetare

Jon Erik Börresen, som arbetat med företagshälsan på Volvo i nio år, menar att chefen aldrig blir bättre än sin medarbetare. En chef som anpassar sitt ledarskap efter arbetsgruppen är en vinnare, både på grupp- och organisationsnivå. Motsatsen, en chef som inte förstår sina anställdas behov föder frustration, oro och på sikt ohälsa.

- Det finns så många föreställningar om hur en chef ska vara. I USA anses exempelvis den auktoritära varianten vara den ultimata chefen. Men en bestämmande chef kräver en omogen arbetsgrupp som vill bli ledda i sitt arbete, till exempel nyutbildade utan arbetslivserfarenhet.

Den vedertagna metoden GDQ, Group Developement Questionnaire, användes för att mäta hur effektiva och produktiva medarbetarna var samt förmågan till samarbete. Samtidig identifierades utvecklingsområden som är kopplade till viktiga framgångsfaktorer för så kallad team-mognad. Mätningen visar tydlig hur chefer bör anpassa sitt ledarskap ut ifrån teamets mognad. Exempel på mogen grupp: erfarna medarbetare vars rollfördelning i gruppen är överenskommen, målen är tydliga och kommunikationen är rak och funktionell. Behovet av ledartyp i en mogen grupp är mer av en coach som kan hantera konflikter och stötta sina medarbetare utan att styra. En grupp som är omogen förväntar sig oftare en auktoritär ledare som delegerar och styr mer.

Vikten av tydlighet och kommunikation

Projektet Företagshälsovård – Hållbart arbetsliv arbetade utifrån hypotesen att se på arbetsteam som en arbetsmiljöfaktor.  Det handlade om att se vad som fick de anställda att må bättre. En faktor, enligt Jon-Erik Börresen, var tydlighet.
- Att gruppens medlemmar har tydliga roller som alla är överens om och att kommunikationen är välfungerande betyder mycket. Vår analys blev att om ett företag arbetar med ledningsteamsutveckling blir medarbetarna nöjdare, inte så emotionellt utmattade, bemästrar sitt jobb bättre och tål stress bättre. Vi ser att effektiva team är mer välmående. Där jobbar gruppmedlemmarna och cheferna dessutom mindre övertid.

I ett nötskal

Utmaning: få ner ohälsotalet på Volvo Cars samt öka effektiviteten och produktiviteten utan att betala med de anställdas hälsa.

Lösning: att ta hjälp av Feelgood och med det delvis ESF-finansierade projektet stödja och utveckla chefer i deras ledarskap.

Resultat: mindre stress och frustration och därmed ohälsa i och med tydligare roller och tid för reflektion för samtliga medarbetare.

Kontaktpersoner

Volvo Cars: Peter Nelson
Tel: 031-3253331
Mejl: peter.nelson@volvocars.com

Feelgood: Jon Erik Börresen
Tel:0723-704386
Mejl: jonerik.borresen@feelgood.se