Vår vakna tid domineras av stillasittande

Låt inte dina medarbetare sitta bort sin hälsa

Har du som arbetsgivare funderat över att du faktiskt förfogar över mer än halva av dina medarbetares vakna tid? Det innebär att om du inte skapar en bra arbetsmiljö kan jobbet bli en hälsofälla för din personal. Och likväl att om du ger dina medarbetare rätt stöd kan jobbet verka för att hålla dem friska.

Människan är utformad för att sova och återhämta sig under natten och vara i rörelse under den vakna tiden. Vi är skapade så. Att följa det är en av förutsättningarna för god hälsa, men ändå har vi utformat arbetsplatser som låser fast människor i kontorsstolar. Vi trodde länge att om vi bara hade bra stolar, gjorde pausövningar och motionerade två gånger i veckan så klarade vi oss bra ändå. 

Nu vet vi annat. Nu vet vi att längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet, innebär hälsorisker. Vi bör fortfarande motionera regelbundet, men den ohälsa vi skapar genom att sitta stilla större delen av dagen kan inte suddas ut av en timme på gymmet. Dessa är två separata beteenden som båda påverkar hälsan.

Faran med det långvariga stillasittandet bekräftas av forskningen

När vi sitter stilla är våra stora muskelgrupper inaktiva och energiomsättningen mycket låg. De tidigare lågintensiva vardagliga aktiviteterna som hela tiden krävde muskelaktivitet har för många människor ersatts av stillasittande, vilket leder till ansamling av bukfett (visceralt fett) och låggradig inflammation i våra system. Långvarigt stillasittande ökar risken för flera allvarliga sjukdomar såsom diabetes typ 2, hjärt/kärlsjukdom, depression, demens, koloncancer och bröstcancer.  En mer aktiv tillvaro har dessutom positiv påverkan på koncentration, vakenhet, effektivitet och kreativitet.

Efter 30 minuter bör man resa sig och stå upp eller röra sig på annat sätt i upprätt position. Det verkar som det inte behövs mer än några minuter varje halvtimme för att minska risken för ohälsa. Genom att stå i stället för att sitta höjs energiomsättningen avsevärt.

Ett tillskott av lågintensiva rörelser, som t ex att gå i trappor, mångdubblar energiomsättningen.

Se stående som normalläge

Ett alternativ är att se det naturliga arbetsläget som stående, och sätta sig ner för att vila ibland. Det viktiga då är att inte stå helt stilla utan röra sig lite även i upprätt läge. I stående position kommer spontan rörelse mer naturligt än när man sitter ner.

Du kan påverka vilka beteenden som råder på arbetet

Som arbetsgivare är det viktigt att inse att man kan påverka sina medarbetares beteenden och styra mot bättre hälsa. Igen, tänk på att dina medarbetare spenderar halva sin vakna tid  på sin arbetsplats och du har makt att påverka genom rörelsefrämjande miljöer, mer kunskap och nya rutiner. Genom att sprida kunskap och bryta dåliga mönster på arbetsplatsen kan man bidra till att även långvarigt stillasittande på fritiden, ofta framför dator eller TV, minskas.

Möten är nästan alltid sittande, vilket är värt att fundera över. Några ståbord i konferensrummet kanske ger både mer effektiva och kreativa möten?  Hur ser det ut under era utbildningar och konferenser? Erbjud variation även här, t ex genom att blanda ståbord med sittmöbler. Många har tillbringat långa kurser sittande på en stol utan möjlighet till annat.

Till sist: glöm inte att det höj och sänkbara bordet inte är en lösning om ingen trycker på knappen!

Vill du veta mer om hur man skapar en arbetsplats som främjar hälsa och rörelse? Kontakta din närmaste Feelgood enhet så hjälper vi dig.