Feelgood i Almedalen

Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden.

Vad är det egentligen som hindrar oss från att arbeta längre än vi gör idag? Hur förändras upplevelsen av den egna hälsan och det egna arbetet med åldern? I Almedalen presenterade vi Feelgoods Jobbhälsorapport 2018, följt av en paneldiskussion med Pensionsgruppen, Svenskt Näringsliv och Kommunal. Här kan du läsa rapporten och se en film från seminariet.

Ladda ner Jobbhälsorapporten 2018 här.
Missade du seminariet? Här kan du se filmen >>
Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden.

Pensionsgruppen har kommit fram till grunddragen i en överenskommelse om ett längre arbetsliv. Hur ser förutsättningarna ut och vilka insatser krävs?

Vi presenterar Feelgoods Jobbhälsorapport 2018, som baseras på drygt 18 000 enkätsvar om yrkesverksammas hälsa, arbetsmiljö och livsstil. De viktigaste fynden i rapporten är att äldre tycks uppleva sitt arbete mer positivt, och att den upplevda hälsan inte påtagligt försämras i de äldsta grupperna. Samtidigt finns oroande tecken hos den yngre arbetskraften.

En panel där Pensionsgruppen finns representerad diskuterar vad som krävs för att vi ska kunna arbeta längre. 

Moderator: 
Göran Hägglund, tidigare socialminister, nu bl a styrelseordförande för Feelgood

Medverkande i panelen:
Teresa Carvalho (S), medlem i Pensionsgruppen
Lars-Arne Staxäng (M), medlem i Pensionsgruppen
Solveig Zander (C), medlem i Pensionsgruppen
Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
Tobias Baudin, ordförande för Kommunal

  • Vilka är egentligen hindren för att jobba längre?
  • Överdrivs problemen med att orka - det som är sant för vissa kanske inte är sant för de flesta?
  • Om vi både är friska och nöjda, varför jobbar vi inte längre?
  • Borde vi bekymra oss mer för de unga?
  • Upprepad frånvaro tycks vara vanligast bland yngre - är det en varningsklocka eller en fråga om attityder?

Ladda ner Jobbhälsorapporten 2018 här.


Under hela Almedalsveckan (måndag-fredag) finns vi även på plats i vårt tält på Cramérgatan för att diskutera friska arbetsplatser och företagshälsa.

Du kanske vill nominera din arbetsplats till vår utmärkelse Sveriges friskaste företag? Eller veta hur man gör för att lyckas? Läs mer på www.sverigesfriskasteforetag.se eller prata med oss i Almedalen.


Missade du Feelgoods seminarier i Hälsodalen 2017? Här kan du se filmerna >> 
Läs Feelgoods Jobbhälsorapport 2017 här >>

Missade du Feelgoods seminarium i Almedalen 2016? Här kan du se filmen >>


Presskontakt: Johan Mähler, telefon 072-500 30 60