"Jag vill skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete som engagerar"

Linnea Pontusson är arbetsmiljöingenjör på Feelgood. Hennes arbete handlar mycket om att öka kunskapen om arbetsmiljön via utbildningsinsatser så att cheferna själva kan bedriva ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs enklast som att man regelbundet följer upp hur arbetsmiljön i verksamheten är. Då identifierar man hur risker utvecklas över tid och kan åtgärda dem innan de skapar problem med ohälsa hos medarbetarna.

”Mitt arbete som arbetsmiljöingenjör innebär att jag stöttar våra kunder i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Ibland handlar det om att bygga upp ett system från grunden och bestämma hur det ska revideras. Ibland blir det punktinsatser, såsom att mäta ett ämne i luften för att utvärdera behovet att minska exponeringen för ämnet,” berättar Linnea.

”Det roligaste och bästa är när vi kommer in tidigt och får möjlighet att skapa kundrelationer och arbeta förebyggande. Tyvärr blir vi fortfarande ofta kontaktade sent, när ett problem redan har uppstått och kanske pågått länge, där kunden behöver hjälp med att lösa det snabbt,” säger Linnea.

Problemlösning ingår förstås också i Feelgoods arbetsuppgifter men förebyggande insatser är bättre än efterhjälpande. Det blir mer lönsamt och effektivt samtidigt som säkerheten och hälsoläget förstås blir bättre.

”Mitt arbete är väldigt omväxlande. På förmiddagen kan jag vara ute i en betongindustri för att på eftermiddagen besöka en förskola. Man stöter på väldigt många olika och udda yrken med komplexa utmaningar. Det är både intressant och utvecklande!” berättar Linnea.

Bland de saker hon tycker bäst om på Feelgood är den sociala arbetsmiljön.

”Den är viktig och jag trivs väldigt bra på Feelgood. Ber jag om råd och stöd av mina kollegor eller chefer är alla oerhört snabba med återkoppling, och det med glädje. Det är viktigt för att jag ska kunna trivas och göra ett bra jobb,” säger Linnea.

I arbetsmiljöarbetet används ofta kvantitativa parametrar som sjukfrånvaro, frisknärvaro eller resultaten av medarbetarenkäter. Med den egenutvecklade tjänsten, Feelgood bedömer hälso- och arbetsmiljöarbetet, poängsätter man olika parametrar som kan följas över tid.