När spel om pengar påverkar arbetet

Spelmissbruk - en fråga för arbetsgivaren

Ett spelberoende påverkar många gånger hur man presterar och fungerar på jobbet och kan leda till sjukskrivning när symptomen och problemet förvärras. Men liksom för andra beroenden finns det hjälp att få. 

Spel omsätter ca 50 miljarder kronor per år i Sverige. 10% av de som spelar står för 50% av spelomsättningen vilket liknar andra beroenden såsom av droger och alkohol.  Förutom den skada spelberoendet orsakar den drabbade individen och dess anhöriga ger det ofta negativa konsekvenser för arbetsgivaren.

Spelberoende personer visar ofta symptom på stress, utmattning och depression. Det är dock beroendet som är primärt och behöver behandlas för att den drabbade ska må bättre.  Med rätt behandling går det att bota ett spelberoende, liksom andra beroenden.

Vem blir spelberoende?

Alla kan bli spelberoende: kvinnor, män, unga som gamla och oberoende av inkomst eller etnisk bakgrund. Snabba onlinespel om pengar har stor beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av de som drabbas. Enligt Folkhälsoinstitutet är cirka två procent av befolkningen spelberoende eller har spelproblem. Trots att det inte är någon större skillnad mellan hur många män och kvinnor som spelar om pengar är det betydligt vanligare att män har problem med sitt spelande.

Studier har visat att det är fler extroverta personer som spelar om pengar än personer som har en mer introvert personlighet.

Signaler att vara vaksam på

Tobias Sahlin är ansvarig för Forskning och utveckling på Nämndemansgården, Sveriges ledande företag inom beroendeproblematik. Han berättar om viktiga signaler som kan tyda på att en person har ett spelberoende:

- Skiftande humör. En person med ett spelberoende talar ofta om att han eller hon vunnit men aldrig om förluster. Man kan dock vara ganska säker på att om någon vinner pengar och är upprymd finns det betydligt fler förluster, vilka bara märks genom depressiva symptom, inte genom att spelaren talar om det.

- Mycket skärmtid men lite blir gjort. Skärmtid i förhållande till faktiskt arbete är ofta en indikator på upptagenhet av spel.

- Spelberoende lånar ofta pengar av arbetskamrater eller vill ha förskott på lönen. De är också ofta ambassadörer för spel på arbetsplatsen.

Kan man behandla ett spelberoende?

Det finns olika former av behandling som har bevisad effekt, t ex så kallade motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT).  Vet, eller misstänker du, att någon av dina medarbetare har ett spelberoende - vänd dig till Feelgood.  Vi har hög kompetens inom beroendefrågor och samarbetar nära med Nämndemansgården. Här finns en långsiktig hållbar kedja med genomarbetade riktlinjer, tydliga rutiner samt stöd till HR, chefer och medarbetare.

Så här kan du agera som arbetsgivare

Undvik att tänka i diagnos även om du misstänker ett spelberoende och känner oro för en medarbetare. Försök inte att få medarbetaren att ”erkänna” utan ta hjälp av experter som kan bedöma om det handlar om beroenderelaterad ohälsa eller inte. 

Ett bra första steg som chef är att kontakta Feelgoods chefsstöd. Där kan du få hjälp att initiera en utredning baserad på din oro och den utredningen kommer att ge dig svar på vad problemet är, samt hur du som arbetsgivare ska gå vidare.