Att förebygga ohälsa

Förebyggande hälsovård frigör resurser på Umeå universitet

Umeå universitet ställer krav på förebyggande hälsovård för att fånga in medarbetare i riskzonen innan de blir sjuka. Företagshälsovården är lätttillgänglig och medarbetarna får individuell hjälp. Feelgood har personal på plats på campus och betjänar alla universitetets anställda. Feelgood och universitetet har samarbetat sedan 1994. 

Umeå universitet är ett av landets största universitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser. Här bedrivs kvalificerad forskning inom flera områden. Universitetet har ca 4500 anställda och 34 000 studenter. De anställda har företagshälsovård via Feelgood. 

Nära samarbete är nyckeln till framgång

Umeå universitet har valt en strategi som går ut på förebyggande hälsovård, helt enkelt för att fånga in medarbetare i riskzonen innan de blir sjuka. Universitetet och Feelgood arbetar tillsammans målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron. För att i tid upptäcka och förebygga sjukdomar har Feelgood flera beteendevetare som arbetar med den psykosociala arbetsmiljön. Samtalsstöd, coaching, ergonomi och livsstilsfrågor är viktiga tjänster för en akademisk organisation. Gruppinsatser kan handla om stress- och sömnskolor, utbildning i att stärka den egna förmågan att upptäcka och förstå tidiga varningssignaler, samt aktiv beteendeförändring.

”Mycket av arbetet handlar om att förebygga ohälsa. Så har vi lyckats få ner sjukfrånvaron till bara två procent vilket har frigjort resurser. Det blir en god cirkel, både rent ekonomiskt och för människorna som arbetar här”, säger Christer Åkerberg på universitetets enhet för personal och organisationsutveckling.