Konditionen påverkar arbetsprestationen

Bra kondition – bättre på jobbet

Hur bra är konditionen på svenska arbetsplatser? Frågan är högaktuell. En studie från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) visar på en kraftig nedgång av den maximala syreupptagningsförmågan, alltså konditionen, bland befolkningen sedan mitten av 1990-talet.

Konditionen har minskat med 10,8 procent och andelen med hälsofarligt låg kondition har ökat från 27 till 46 procent mellan 1995 och 2017. 

Den aktuella studien är baserad på en unik databas från HPI Health Profile Institute på över 350 000 kvinnor och män i åldrarna 18 till 74 år i den arbetsföra befolkningen. Deltagarna har genomgått hälsoprofilbedömningar samt fått sin syreupptagningsförmåga testad med konditionstest på cykel. 

- Detta är en av de första och största studierna såväl nationellt som internationellt som kunnat visa på hur konditionen försämrats de senaste årtiondena i den allmänna befolkningen, säger Elin Ekblom Bak, forskare på GIH, i ett pressmeddelande. 

Bara en tredjedel av nedgången i kondition kunde kopplas till samtidig viktuppgång. Det innebär att större delen helt enkelt beror på att vi inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att behålla eller påverka konditionen. Utöver den försämrade konditionen i studiepopulationen som helhet, visar resultaten att försämringen var större för män, yngre åldersgrupper, lågutbildade samt för dem som bodde i landsbygdslän. 

- Det är alarmerande och bekräftar den utbredda uppfattningen att vi rör på oss mindre i dag än tidigare, säger Elin Ekblom Bak från GIH. 

Forskarna på GIH anser att insatser snabbt bör sättas in från alla håll för att bryta den nedåtgående trenden. 

- Preventivt hälsoarbete, såväl inom som utanför hälso- och sjukvården med vägledning och motivationsstöd är en metod som vi vet har vetenskapligt stöd att fungera.

Som arbetsgivare finns mycket att vinna på att vara en del av lösningen. Det är fortfarande medarbetarens eget ansvar att ta hand om sin hälsa men arbetsgivaren kan skapa förutsättningar för detta. Till exempel genom att erbjuda träning på jobbet och motivationsstöd. Något som hälso- och träningsexperter på Feelgood arbetar dagligen med. 

- Vi erbjuder träning för dem som redan tränar och anpassar våra uppdrag för att sänka tröskeln in i träning. Vi hjälper till att få igång medarbetare som i dag inte rör på sig och som vill ta steget, säger Stefan Olander, verksamhetschef för Feelgood Träning. 

Flera av Feelgoods kunder ser nyttan av att länka företagshälsa med träning på jobbet. Träning genom arbetet är mer än att erbjuda medarbetarna träningskort på gym genom friskvårdsbidrag, tycker Stefan Olander.  

- Insatser från Feelgood Träning är ofta kopplade till hälsokartläggningar och/eller ergonomigenomgångar hos våra kunder. Insatserna varierar från fystester med hälsocoachande samtal, inspirationsföreläsningar, PT Online till gruppträning.

För Stefan Olander är det preventiva arbetet centralt.

- Ett preventivt friskvårdsarbete genom bland annat träning är en hälsoekonomisk investering som lönar sig för både medarbetare och arbetsgivare. 

Hälsofarligt låg kondition innebär ökad risk för till exempel diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. En god kondition har å andra sidan positiva effekter på kroppen och gör oss mer uthålliga mot stress. Att vara fysiskt aktiv är också bra för sömnen och höjer förmågan att koncentrera sig. Träning bidrar helt enkelt till ett mer hållbart arbetsliv och ökad frisknärvaro.  Någonting alla vinner på. 

- Syreupptagningsförmågan är en tydlig och mätbar faktor som kan kopplas till produktivitet på arbetet. Men också till förmågan till återhämtning och balans i livet, säger Stefan Olander. 

Så hur är konditionen på er arbetsplats? Kontakta oss så kan vi ta reda på det. Vi kan hjälpa er att uppnå både bättre hälsa och produktivitet genom träning. Saknas lokaler för träning kan Feelgood hjälpa till med det också. 

Vad är kondition?

• Kondition mäts i millimeter syre som kan tillföras varje kilo kroppsvävnad per minut.
• För att orka gå i rask takt i tio minuter utan att behöva vila bör syreupptagningsförmågan ligga på strax under 30 milliliter.
• Gränsen för hälsofarligt låg kondition är i studien från GIH satt till 32 milliliter per minut och kilo kroppsvikt.
• Medelvärdet bland studiepopulationen har sjunkit från drygt 38 milliliter per minut 1995 till 34 milliliter 2017, en minskning med cirka 10 procent.
• En vältränad motionär brukar ligga på mellan 40 och 50 milliliter. En kvinnlig och manlig elitidrottare ligger på 70 respektive 90 milliliter i de mest konditionskrävande sporterna, till exempel längdskidåkning. 

Källa: GIH

Feelgood erbjuder:

• Personlig träning, individuellt eller i grupp
• Gruppträning
• Digitala hälsoinsatser
• Hälsoprojekt och evenemang
• Inspirationsföreläsningar
• Massage och naprapati