”Arbetsmiljöingenjören är mer av en teoretiker i dag”

Rolf Hagström är arbetsmiljöingenjör på Feelgood. Hans arbetsdag pendlar mellan att mäta buller på kontor till farliga luftpartiklar i ett sandtag. Däremellan utbildar han företag i hur de bäst tar hand om sina anställda och påminner om Arbetsmiljölagen.

Rolf Hagström har i botten en vanlig maskiningenjörsutbilding men vidareutbildade sig i början av 80-talet till skyddsingenjör.

- I dag är det inte många ingenjörer som jobbar inom företagshälsan och det är ett glapp till oss seniorer eftersom få yngre kommer till. Vi behöver fler unga till vårt skrå för att fortsätta utvecklas, säger Rolf Hagström.

Hur kommer det sig?

- Vi behöver bli bättre på att berätta hur intressant och viktigt vårt arbete är. Det handlar om att folk ska må bra på sina arbetsplatser där de tillbringar en stor del av sin tid. Vår uppgift som arbetsmiljöingenjörer är att sprida vår kunskap om hur en bra arbetsplats ser ut och fungerar men också visa på vad det innebär och kostar när det inte fungerar.

Vad gör en arbetsmiljöingenjör på Feelgood?

- Vi gör allt ifrån stora utredningar till förslag till arbetsmiljöförändringar för enskilda personer.

Han beskriver hur de hjälper kunderna att jobba med riskinventeringar och konsekvensanalyser både för att minska eller helt eliminera risker i arbetsmiljön men också för att effektivisera produktionen med hjälp av en bättre arbetsmiljö.

- Vi utbildar chefer och ansvariga på företag allt mer, är mer teoretiker i dag än tidigare.  Om folk förr blev fysiskt skadade är vår vanligaste kundkategori idag utbrändhet. Arbetsplatserna blir säkrare men folk är inte mindre sjuka för det.

På Feelgood i Stockholm jobbar idag, 2013, fyra arbetsmiljöingenjörer. Sett till hela landet är de kring 30 stycken. De ansvarar över vissa specialistområden och Rolf Hagströms är utbildningar om arbetsmiljökunskap. Att hjälpa kunden att gå igenom viktiga aspekter när de planerar för en ny arbetsmiljö (ska bygga nytt, bygga om eller inreda ett kontor). Andra viktiga arbetsområden är att se över akustik och inomhusklimat.

- Ofta blir vi inkallade för sent. Ser man på hur till exempel kontor ser ut i dag har arkitekterna haft det största inflytandet: det är öppna landskap och ljusa trägolv som har varit trenden nu ett tag. Men ser man till en bra arbetsmiljö för de anställda som också sparar företagets pengar i underhåll av lokal och liknande utgifter borde man talat med en arbetsmiljöingenjör tidigare.

Rolf Hagström menar att chefen har ett stort inflytande över hur medarbetaren beter sig. Hans exempel är från ett stort internationellt företag med svensk grundare. En chef som körde Audi slutade och inom loppet av ett år hade i stort sett alla underchefer bytt från Audi till Volvo då den nya chefen körde Volvo.

- Den signal chefen eller ledningen sänder ut lyssnar de anställda på, medvetet eller inte. På ett ansvarsfullt företag är man medveten om detta och skickar exempelvis inte mejl till de anställda efter arbetstid eller på helger eftersom det då kommer att sitta någon där och vänta och svara på det.

Ett exempel på positiv problemlösning kommer från en tidningsredaktion där man hade svårt att arbeta ostört i kontorslandskapet och med pratsugna kollegor, telefoner som ringde och mejl som plingade in.

- Där införde man helt sonika mejl och telefonfria förmiddagar. Kollegorna kom också överens om att inte störa varandra under tiden fram till lunch. Stressen minskade och folk mådde bättre av att veta att förmiddagarna var avsatta till ostört arbete.

Drygt 30 år i tjänst. Fortsätter ditt arbete att vara intressant?

- Javisst, eftersom jag har ett så brett område och min uppgift är att hålla mig uppdaterad om det forskningen säger, alla nya rön.

Var ser du utmaningar i dag?

- I skolan. Det byggs skolor i dag på samma sätt som för 50 år sedan, vilket är skandal eftersom undervisningen har förändrats. Akustiken är väldigt viktig i undervisningslokaler och den tar man sällan hänsyn till, tyvärr.

Och mer generella utmaningar?

För egen del vill jag fortsätta ta reda på mer om mina kunder genom att jobba med enkäter och ställa rätt frågor. Det enda sättet att hjälpa företag är lyssna och förstå deras behov och utmaningar. Vi måste få kunden att förstå att vi är och ska vara kundens "röst och öron" med våra specialkunskaper inom arbetsmiljö, i kundens kontakt med t ex hyresvärdar, byggare, arkitekter och säljare av så kallade arbetsmiljöprylar.

Fakta/

Namn: Rolf Hagström
Ålder: 62 år
Bakgrund: Maskiningenjör. Har jobbat inom produktion på Ericsson.
Bor: I Tyresö, längst ut på Brevikshalvön med havet som granne.
Familj: Fru, fyra barn och fyra barnbarn samt en katt.
Intressen: Renovera hus, under 12 år har ett fritidshus omvandlats till permanenthus (men det blir nog aldrig helt färdigt). Friluftsliv, företrädesvis i skärgården.