Röd till grön - en förändringsprocess

Motivation är motorn till förändring

Röd till grön - en förändringsprocess

  • Syftar till förflyttning från ohälsa till hälsa
  • Riktade åtgärder som stöttar den enskilda medarbetaren
  • Uppföljning och tydlig mätning av förändring
  • Skapar en friskare organisation

Förflyttning till ett långsiktigt hälsosamt läge

En hälsoundersökning utan efterföljande åtgärder leder inte av sig själv till ökad hälsa och sänkta sjuktal. Därför rekommenderar vi på Feelgood alltid efterföljande insatser som riktas mot det som behöver förändras, utifrån respektive medarbetares nuläge. Våra hälsoundersökningar (t ex HALU) kommer visa vad som bra och friskt (grönt) hos personalen och vad som är, eller i riskzon för, ohälsa (rött). Genom tjänsten röd till grön kan vi förflytta medarbetare från ett oönskat läge till ett betydligt mer hälsosamt läge. Det ger dem en högre livskvalitet och bättre förutsättningar att prestera till sin fulla kapacitet på jobbet, vilket gagnar både medarbetaren och arbetsgivaren.

Röd till grön är en motivationsprocess med fokus på förändring. Det handlar om att förhindra sjukfrånvaro, tidigt identifiera hälsoområden som bör förbättras och skapa förutsättningar för god hälsa.

Medarbetarna den viktigaste resursen

Medarbetarens hälsa är en strategisk fråga för arbetsgivaren. En energigivande livsstil ger ökad livskvalitet, meningsfull tillvaro och ett lönsammare företag.

På Feelgood har vi arbetat länge med röd till grön och vi vet av erfarenhet att när medarbetare kommer in i processen så sker positiva förändringar! Nyckeln är att fånga upp medarbetare just som de fått ”svart på vitt” att de befinner sig i riskzonen och då erbjuda dem rätt stöd.

Så här fungerar det

Röd till Grön är en tjänst på individnivå. I samband med ett första hälsosamtal gör medarbetaren tillsammans med Feelgood upp en målsättning utifrån en handlingsplan. Denna plan följs därefter regelbundet upp för att följa individens förändringsprocess. Uppföljningen består av ytterligare  hälsosamtal i motiverande anda som fördelas under 12 månader. Röd till Grön avslutas med en uppföljning där man går igenom hur väl målen uppfyllts.

Målgrupp

Medarbetare som bör förbättra något i sin livsstil. De har identifierats av Feelgood i samband med hälsokartläggningar och Feelgoodsamtal.

 

pdf Röd till grön - en förändringsprocess