Frisklinjen

Struktur, chefsstöd och djupare kunskap om sjukfrånvaron

Frisklinjen

  • Ger tydlig statistik och en fördjupad bild över frånvaron
  • Underlättar för chefen och tydliggör både ansvar och behov
  • Tidiga signaler ger möjlighet att jobba proaktivt
  • Tryggt och smidigt för medarbetaren med tillgänglighet dygnet runt

   Är du redan kund och vill logga in direkt på Frisklinjen? Här gör du det

   Sjuk- och friskanmälningstjänsten Frisklinjen ger tydlig överblick, snabba signaler och viktig kunskap om er organisations sjukfrånvaro. Strukturen i ert hälsofrämjande arbete förstärks, och ni får det chefsstöd ni behöver för att arbeta effektivt med hälsa, identifiera rehabiliteringsbehov i god tid samt minska era sjukfrånvarokostnader.

   Tydlighet och resultat

   Vårt webbverktyg ger tillgång till aktuell och historisk frånvarosituation, och förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron eller behålla en redan låg sjukfrånvaro på sikt. Statistiken möjliggör bättre analys, planering, budgetering och prioritering av insatser.

   • Sjukfrånvaro just nu eller under vald tidsperiod
   • Hur länge, hur ofta och när är medarbetarna sjuka
   • Vem/vilka har hög frånvaro (individer, avdelningar, kvinnor/män, åldersgrupper)
   • Vanligaste frånvaroorsakerna
   • Beräkning av sjukfrånvarokostnad, både övergripande och på individnivå

   Struktur och chefsstöd

   Frisklinjen förtydligar chefens ansvar, orsakerna till frånvaro, samt era rutiner. Chefen får tillgång till frånvaron hos sina medarbetare. Frisklinjen signalerar när en medarbetare eller grupp behöver chefens uppmärksamhet. Detta möjliggör snabba åtgärder för att främja återgång till arbete, effektivare produktionsplanering samt bättre ledarskap.

   • E-post direkt vid medarbetares sjuk-/VAB-/friskanmälan
   • Information om medarbetaren upplever att frånvaron är arbetsrelaterad
   • Uppdatering vid ev förändring i sjukärenden samt när det är dags att få in läkarintyg
   • Automatisk anmälan till Försäkringskassan av sjukärenden som uppnått dag 15
   • Signaler vid upprepad frånvaro, i realtid utan den fördröjning det innebär att få dem via lönesystemet, som kopplas till rutiner som tydliggör när och hur chefen bör agera
   • Webbverktyg för fördjupad information på individ-, grupp- och företagsnivå

   Trygghet och tillgänglighet

   Medarbetare kan sjuk- och friskanmäla sig samt anmäla vård av barn (VAB) dygnet runt. Berörda chefer informeras automatiskt. Personalen får även tillgång till professionell rådgivning av legitimerade sjuksköterskor i samband med sjuk-/VAB-anmälan, dygnet runt, och en sjuksköterska ringer upp för att höra hur medarbetaren mår på tredje sjukdagen. Medarbetare med behov av hjälp fångas upp i tid, vilket kan vara avgörande för möjligheten att snabbt må bra igen utan långa sjukperioder.

   • Sjuk-, VAB- och friskanmälan dygnet runt. Friskanmälan görs enkelt via en webbsida, app eller röststyrd tjänst. Företaget väljer om även sjuk-/VAB-anmälan ska kunna skötas automatiskt eller om detta alltid ska tas om hand med personligt bemötande via telefon.
   • Sjukvårdsrådgivning för att på bästa sätt återhämta sig eller få vård – gäller både medarbetarna och deras barn i samband med sjuk-/VAB-anmälan, dygnet runt.
   • Påminnelse när det börjar bli dags för läkarintyg.

   Företagsspecifika rutiner

   Vi anpassar Frisklinjen så verktyget blir så relevant som möjligt för era behov. Självklart hjälper vi er även med informationsmaterial till medarbetarna och utbildning för era chefer, för att ni enkelt ska komma igång med tjänsten.

    

   pdf Frisklinjen (inkl beskrivning av processen)