Hållbar livsstil

En livsstil som ger energi är en framgångsfaktor

För oss betyder hållbar livsstil att en individ klarar av sitt arbete med goda marginaler och har kraft för en meningsfull fritid. Inte bara för stunden utan även för framtiden. Hållbar livsstil är relaterat till de val människor gör i sitt vardagliga liv. Med rätt kunskap om vilka beteenden som bidrar till en hållbar livsstil blir ert företag ett friskare företag där ni får igen er investering genom ökad produktivitet, effektivitet och stark konkurrenskraft.

Nedan är en översikt över ett antal tjänster som Feelgood erbjuder inom området hållbar livsstil. Utöver dessa arbetar vi även gränsöverskridande och skräddarsyr lösningar för våra kund, baserat på behov och arbetsplatsens specifika situation.

Våra tjänster inom Hållbar livsstil

Hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU)

Hur mår medarbetarna? Egentligen? Faktorerna som påverkar hälsoläget på en arbetsplats är många. Enstaka punktinsatser släcker bara elden...

Läs mer

Inspirationsföreläsningar inom livsstil

Med livsstil menar vi de beteenden som bygger våra liv. Det handlar om de vanor vi har och de val vi gör i vardagen, vilket i sin tur utgår från...

Läs mer

Stress och hälsa, program

Det här är ett program som syftar till att skapa en grundläggande kunskap om reaktioner på stress och förmedla konkreta verktyg att använda i...

Läs mer

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren.

Enl. Arbetsmiljöföreskriften...

Läs mer

Röd till grön - en förändringsprocess

Förflyttning till ett långsiktigt hälsosamt läge

Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med...

Läs mer

HPI Hälsoscreening

Ta pulsen på hela organisationen

Det ska vara enkelt att ta pulsen på dina medarbetares hälsa och få en överblick över hur hela...

Läs mer

Konditionstest på cykel

För att klara sin arbetssituation, och att i den inte vara precis på gränsen av sin kapacitet, krävs tillräckligt god fysisk kondition. Att ett...

Läs mer

Tobaksfritt liv

Tre av fyra rökare vill sluta röka. Tobaksbrukarna är en blandad grupp människor med olika grad av beroende, utbildning och sociala omständigheter,...

Läs mer

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning är ett sätt att nå bättre hälsa genom medvetandegörande samtal. Att göra en hälsoprofilbedömning är en väl utprövad och ledande...

Läs mer

Funktionsanalys

Rörlighet, kondition, styrka och BMI är några faktorer som påverkar medarbetarens kapacitet att med god marginal klara sin arbetssituation. Och att...

Läs mer

Hitta till oss

Vi finns på nära 200 platser i Sverige. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster och kunskap inom företagshälsa.