Friskare rehabilitering

Alla vill komma tillbaka snabbare till jobbet

Våra rehabiliteringstjänster har som mål att återfå medarbetaren till arbete med sin fulla potential. Vi stöder dig som chef med att identifiera första signalen om ohälsa och ge dig rätt beslutsunderlag för att sätta in tidiga insatser som bidrar till ökad frisknärvaro och produktivitet.

Nedan är en översikt över ett antal tjänster som Feelgood erbjuder inom området rehabilitering. Utöver dessa arbetar vi även gränsöverskridande och skräddarsyr lösningar för våra kunder, baserat på behov och arbetsplatsens specifika egenskaper och situation.

Våra tjänster inom Friskare rehabilitering

Case manager

Friskare rehabilitering

Tillsammans med arbetsgivaren lägger Case Manager grunden för företagets rehabiliteringsstrategi, och kan genom...

Läs mer

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga i de fall då den är oklar. Syftet är att förse arbetsgivaren med ett...

Läs mer

Rehabiliteringsutbildning för chefer

Det är mycket viktigt att personer i chefsposition har grundläggande kunskap i rehabilitering. Dels för att förstå det rehabiliteringsansvar...

Läs mer

Frisklinjen

Är du redan kund och vill logga in direkt på Frisklinjen? Läs mer

Feelgoodsamtalet

Feelgoodsamtalet är en tjänst som är till för chefer som uppmärksammar att en medarbetares hälsa sviktar eller att en anställd har upprepad...

Läs mer

Tidiga insatser mot alkohol i arbetslivet

Fortfarande visar erfarenheten att såväl alkohol- som narkotikaproblem upptäcks för sent, när det redan blivit ett problem och fått synbara...

Läs mer

Hitta till oss

Vi finns på nära 200 platser i Sverige. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster och kunskap inom företagshälsa.