Friskare rehabilitering

Alla vill komma tillbaka snabbare till jobbet

Våra rehabiliteringstjänster har som mål att återfå medarbetaren till arbete med sin fulla potential. Vi stöder dig som chef med att identifiera första signalen om ohälsa och ge dig rätt beslutsunderlag för att sätta in tidiga insatser som bidrar till ökad frisknärvaro och produktivitet.

Nedan är en översikt över ett antal tjänster som Feelgood erbjuder inom området rehabilitering. Utöver dessa arbetar vi även gränsöverskridande och skräddarsyr lösningar för våra kunder, baserat på behov och arbetsplatsens specifika egenskaper och situation.

Våra tjänster inom Friskare rehabilitering