Bättre hälsa

Hälsa och välbefinnande ger bättre prestation

Det finns en stark koppling mellan hälsa och produktivitet. Ju bättre hälsa och välbefinnande desto mer orkar vi prestera. Vår erfarenhet är att det är betydligt lönsammare att satsa på hälsofrämjande och förebyggande arbete än att reparera de skador som redan skett.

Vi på Feelgood har kunskap om vilka konkreta åtgärder som är mest effektiva och lönsamma och ger dig som chef verktyg att leda ett målinriktat hälsoarbete som leder till ökad produktivitet och ökad lönsamhet.

Nedan är en översikt över ett antal tjänster som Feelgood erbjuder inom området bättre hälsa . Utöver dessa arbetar vi även gränsöverskridande och skräddarsyr lösningar för våra kunder, baserat på behov och vilka utmaningar de står inför.

Våra tjänster inom Bättre hälsa