Bättre hälsa

Hälsa och välbefinnande ger bättre prestation

Det finns en stark koppling mellan hälsa och produktivitet. Ju bättre hälsa och välbefinnande desto mer orkar vi prestera. Vår erfarenhet är att det är betydligt lönsammare att satsa på hälsofrämjande och förebyggande arbete än att reparera de skador som redan skett.

Vi på Feelgood har kunskap om vilka konkreta åtgärder som är mest effektiva och lönsamma och ger dig som chef verktyg att leda ett målinriktat hälsoarbete som leder till ökad produktivitet och ökad lönsamhet.

Nedan är en översikt över ett antal tjänster som Feelgood erbjuder inom området bättre hälsa . Utöver dessa arbetar vi även gränsöverskridande och skräddarsyr lösningar för våra kunder, baserat på behov och vilka utmaningar de står inför.

Våra tjänster inom Bättre hälsa

Psykologisk bedömning

Vägledning till rätt stöd

Psykologisk bedömning ger fördjupad kartläggning och vägleder arbetsgivaren i att stötta medarbetaren att komma...

Läs mer

Hälsofrämjande Ledarskap

Ledarskapets betydelse för att utveckla och skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats blir alltmer aktuellt. Det pratas numera om...

Läs mer

Träning på jobbet

(Den här sidan beskriver Feelgood Träning för våra företagskunder. Sökte du istället Feelgood Träning för privatpersoner på Grev Turegatan...

Läs mer

Hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU)

Hur mår medarbetarna? Egentligen? Faktorerna som påverkar hälsoläget på en arbetsplats är många. Enstaka punktinsatser släcker bara elden...

Läs mer

Kurser i hälsa

Feelgood erbjuder en rad olika utbildningar inom hälsa. Dessa är aktuella i förebyggande syfte, och när ohälsan väl är ett faktum. Våra...

Läs mer

Stress och hälsa, program

Det här är ett program som syftar till att skapa en grundläggande kunskap om reaktioner på stress och förmedla konkreta verktyg att använda i...

Läs mer

Röd till grön - en förändringsprocess

Förflyttning till ett långsiktigt hälsosamt läge

Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med...

Läs mer

Hälsokontroll

Syftet med hälsokontroll är att kontrollera det allmänna hälsoläget, att identifiera riskfaktorer och därmed förebygga framtida ohälsa, att...

Läs mer

Massage på jobbet

Tjänsten massage på jobbet ger ett skyddsnät som fångar upp tidiga muskel- och stressbesvär på företaget. Ni får en egen massör som kommer till er...

Läs mer

HPI Hälsoscreening

Ta pulsen på hela organisationen

Det ska vara enkelt att ta pulsen på dina medarbetares hälsa och få en överblick över hur hela...

Läs mer

Konditionstest på cykel

För att klara sin arbetssituation, och att i den inte vara precis på gränsen av sin kapacitet, krävs tillräckligt god fysisk kondition. Att ett...

Läs mer

Tobaksfritt liv

Tre av fyra rökare vill sluta röka. Tobaksbrukarna är en blandad grupp människor med olika grad av beroende, utbildning och sociala omständigheter,...

Läs mer

Funktionsanalys

Rörlighet, kondition, styrka och BMI är några faktorer som påverkar medarbetarens kapacitet att med god marginal klara sin arbetssituation. Och att...

Läs mer

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl är ett komplement när förebyggande yrkeshygieniska, tekniska, psykologiska och organisatoriska åtgärder inte...

Läs mer

Hitta till oss

Vi finns på nära 200 platser i Sverige. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster och kunskap inom företagshälsa.