Tidigare Helsa - kund

Kundportaler

Skåne

Stockholm - I denna portal finns fakturaunderlag för 2018 och äldre. För fakturabilagor från 2019 vänligen maila supportsthlm@feelgood.se

 

Sjuk- och friskanmälan

(Tidigare Helsa-kund med avtal om sjuk- och friskanmälan knutet till Take Note)

Klicka här för att logga in