Tidigare Helsa - kund

Kundportal

Vilket område tillhör du?

Stockholm
Skåne

Sjuk- och friskanmälan

(Tidigare Helsa-kund med avtal om sjuk- och friskanmälan knutet till Take Note)

Klicka här för att logga in