Styrelse och revisor

Styrelse

Göran Hägglund
Styrelseordförande

Född: 1959
Styrelseordförande sedan: 2016
Ledamot sedan: 2016
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete, rådgivning och föreläsningar.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Aleris AB, Pensionsmyndigheten (ordf.), Svenska Postkodstiftelsen (vice ordf.), Sparbanksstiftlsen Alfa, Forserum Safety Glass AB, Forska!Sverige, Jönsköpings University och senior rådgivare på Narva Communications AB.
Utbildning: Företagsinterna och branschgemensamma utbildningar inom försäkrings- och finanssektorn.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Partiledare för Kristdemokraterna, socialminister och mångårig ledamot av Sveriges riksdag. Ordförande för riksdagens bostadsutskott, ledamot av bl a näringsutskottet och ordförande för Polisstyrelsen i Jönköpings län. Verksam som placeringsrådgivare och försäkringskonsult.

Aktieinnehav: 0 aktier

Jörgen Månsson
Ledamot

Född: 1958
Ledamot sedan: 2016
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsakliga sysselsättning: Sjukhuschef på Carlanderska sjukhuset och professor i allmänmedicin på Göteborgs Universitet
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för sjukvårdsföretagarna, vårdföretagarna och Almega. Utbildning: Professor och specialist allmänmedicin
Tidigare arbetslivserfarenhet: Gedigen erfarenhet från vård och hälsosektorn som bland annat VD för Carema primärvård och chefsläkare för Ambea Sverige och Capio-koncernen
Aktieinnehav: 200 000 aktier

Eric Norlander
Ledamot
Född:
1955
Ledamot sedan: 2002
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsaklig sysselsättning: Konsult Norlander Ekonomikonsulter AB
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Tastinn AB, Ward Wines AB mfl.
Utbildning: Civilekonom
Tidigare arbetslivserfarenhet: CFO: Provobis Hotel & Restauranger AB (publ), Ekonomidirektör: Reso Hotels AB, Projektledare: Mekanförbundet, Sveriges Verkstadsindustrier, Ekonomichef: Svenska Turistföreningen
Aktieinnehav: 2 972 735 aktier

Christoffer Lundström
Ledamot
Född:
1973
Ledamot sedan: 2010
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsaklig sysselsättning:
Ägare och VD för investmentbolaget RCL Holding AB.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Scandic AB, Rasta AB, Harrys Pubar AB, Future Pawnbroker in Scandinavia AB, KCL Capital AB, Collector AB samt StrategiQ Capital AB som ingår i Provobissfären.
Utbildning: Bachelor of Arts på Webster University School of Business and Technology
Tidigare arbetslivserfarenhet: Gedigen erfarenhet av att utveckla bolag genom styrelse arbeten, bl a Ladbrokes i Norden
Aktieinnehav: 4 531 804 aktier Karin Wallin
Ledamot
Född:
1960
Ledamot sedan: 2012
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Uppdrag i utskott:
Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Huvudsaklig sysselsättning: VD och senior partner Maqurie AB.
Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för Maquire AB och Jerrie AB.
Utbildning: Civilekonom med inriktning Service Management och Advanced Management Programe (AMP)
Tidigare arbetslivserfarenhet: Konsultchef Manpower Excecutive, Operativ chef Nationell kundtjänst Telia Nära AB.
Aktieinnehav: 100 000 aktier

 

 

Revisor

Ernst & Young AB med huvudrevisor:
Anna Svanberg
Född: 1976
Invald sedan: 2017
Huvudsakliga sysselsättning: Auktoriserad revisor Ernst & Young AB