Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2018, 14 februari 2019

Årsredovisning 2018, 18 april 2019

Kvartalsrapport för tre månader, 30 april 2019

Ordinarie årsstämma 21 maj 2019

Delårsrapport för sex månader, 8 juli 2019

Delårsrapport för nio månader, 25 oktober 2019

Bokslutskommuniké för 2019, 14 februari 2020