Kalendarium

Årsredovisning 2017, 20 april 2018

Kvartalsrapport för tre månader, 27 april 2018

Ordinarie årsstämma, 18 maj 2018

Delårsrapport för sex månader, 9 juli 2018

Delårsrapport för nio månader, 26 oktober 2018

Bokslutskommuniké för 2018, 14 februari 2019