Aktieägare

Feelgood har cirka tretusen aktieägare. Antal aktier 103 940 371 st. De största aktieägarna och deras innehav per den 30 juni 2017 framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier %
Provobis Holding Aktiebolag (Rolf Lundström) 27 039 842 25.4

Ringvägen Ventures (Bengt Stillström)

25 323 692

23.8

RCL HOLDING AB (Christoffer Lundström)  4 531 804

 4.3

Uwe Löffler (privat och via bolag)  4 280 000  4.1
LGT Bank Ltd  4 000 000  3.8
Torsten Söderberg  3 500 000  3.3
Anna-Maria Lundström Törnblom  3 167 567  2.6
Eric Norlander  2 972 735  2.9
Åke Bäckström  2 857 735  2.7
David Stillström  2 789 075  2.6
Summa övriga ägare 25 827 921 24.3

Summa

106 290 371

100