Krisstöd

Feelgood erbjuder stöd vid kris

Fördjupning

Feelgood erbjuder professionellt stöd till våra kunder vid krissituationer och med anledning av fredagens händelse i Stockholm vill vi informera om våra tjänster och hur ni når oss.

Strukturerat arbete för organisatorisk och social arbetsmiljö

FMV ligger steget före

Case

På Försvarets Materielverk, FMV har man reagerat på att sjuktalen bland de anställda har börjat öka, efter att de länge legat på en stabil nivå. På så sätt är verket en spegel av vad som händer i samhället i stort. På FMV inleddes en intern diskussion om problemet vilket bl a resulterade i att ett projekt kring stress startades.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi hjälper er

Fördjupning

Arbetsgivare kan nu ha många frågor, men färre svar, kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Biologisk övervakning innan skadan är skedd

Svevia tar förebyggande åtgärder till en ny nivå

Case

Svevia är ett av Sveriges ledande bolag inom infrastruktur. Med ett av Svevias bolag som arbetar med sanering av förorenad mark startade Feelgoods enhet i Malmö under 2014 ett projekt där man med hjälp av biologisk övervakning skulle följa personal som regelbundet hanterar föroreningar som både kan vara akut-toxiska och som kan ge långsiktiga hälsoeffekter vid exponering.

Feelgood i Almedalen

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

På Feelgoods seminarium i Almedalen 2016 diskuterade några av landets främsta beslutsfattare inom arbetsmiljö och hälsa vad som krävs för att skapa friska organisationer. Tack till panelen och alla besökare!