Så får du en bra start på hösten

Äntligen tillbaka på jobbet!

Fördjupning

Minns du känslan av ett sommarlov som närmar sig slutet och när längtan till skolan sätter in? Förhoppningar om en sund omstart och längtan över saknade kompisar. Kan du återkalla den känslan när du nu är tillbaka på jobbet efter semestern? Nya mål, nya utmaningar och kanske en och annan ny kollega.

Bra chefer ger friskare medarbetare

Ledarskapsutbildning stärker Volvos anställda

Case

Volvo Cars har tillsammans med Feelgood under 2012 utbildat ledare på företaget. För att mäta resultatet har metoden Group Developement Questionnaire  (GDQ) använts och det visar sig att satsningen gör medarbetarna friskare.

Ta hälsan på företaget till en högre nivå

Fem steg till en friskare arbetsplats

Fördjupning

Strategiskt utplacerade fruktkorgar, ergonomiska sittdynor och subventionerade gymkort är vardagsmat i dagens näringsliv, men hur mycket nytta gör ett gymkort i plånboken om inte den anställdes träningssatsningar följs upp? Hur länge kommer din personal fortsätta att höja och sänka de nya skrivborden, om de inte inser nyttan med att växla arbetsställning?

Fångar tidiga signaler på ohälsa

Med Frisklinjen kan Folksam hjälpa sina medarbetare

Case

Under 2012 beslutade Folksam att uppdatera sitt befintliga personal- och lönesystem. Parallellt med det infogade företaget Feelgoods administrativa system Frisklinjen för att få tydligare inblick i sjuktalen på företaget.
– Det som för arbetstagaren till en början kunde uppfattas som en kontrollfunktion är egentligen ett verktyg som hjälper oss att ta vårt rehabansvar, säger Ulrika Nygren, arbetsmiljösamordnare på Folksam.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW)

Den traditionella arbetsmiljön utmanas

Fördjupning

Det talas en hel del om aktivitetsbaserade arbetsplatser och de företag som infört konceptet blir allt fler. Ofta används förkortningen ABW, från engelskans ”activity based working”. Enkelt beskrivet är aktivitetsbaserade arbetsplatser ett flexibelt kontor där medarbetarna rör sig mellan olika ytor som optimerats för olika aktiviteter. Att ställa om till en aktivitetsbaserad miljö är dock ett förändringsprojekt som innebär att ändra invanda beteenden och strukturer.