Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi hjälper er

Fördjupning

Arbetsgivare kan nu ha många frågor, men färre svar, kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Strukturerat arbete för organisatorisk och social arbetsmiljö

FMV ligger steget före

Case

På Försvarets Materielverk, FMV har man reagerat på att sjuktalen bland de anställda har börjat öka, efter att de länge legat på en stabil nivå. På så sätt är verket en spegel av vad som händer i samhället i stort. På FMV inleddes en intern diskussion om problemet vilket bl a resulterade i att ett projekt kring stress startades.

Feelgood i Almedalen

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

På Feelgoods seminarium i Almedalen 2016 diskuterade några av landets främsta beslutsfattare inom arbetsmiljö och hälsa vad som krävs för att skapa friska organisationer. Tack till panelen och alla besökare!

Biologisk övervakning innan skadan är skedd

Svevia tar förebyggande åtgärder till en ny nivå

Case

Svevia är ett av Sveriges ledande bolag inom infrastruktur. Med ett av Svevias bolag som arbetar med sanering av förorenad mark startade Feelgoods enhet i Malmö under 2014 ett projekt där man med hjälp av biologisk övervakning skulle följa personal som regelbundet hanterar föroreningar som både kan vara akut-toxiska och som kan ge långsiktiga hälsoeffekter vid exponering.

Vår vakna tid domineras av stillasittande

Låt inte dina medarbetare sitta bort sin hälsa

Forskning

Har du som arbetsgivare funderat över att du faktiskt förfogar över mer än halva av dina medarbetares vakna tid? Det innebär att om du inte skapar en bra arbetsmiljö kan jobbet bli en hälsofälla för din personal. Och likväl att om du ger dina medarbetare rätt stöd kan jobbet verka för att hålla dem friska.