Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi hjälper er

Fördjupning

Arbetsgivare kan nu ha många frågor, men färre svar, kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Sök ersättning för utbildning

Nu kan du få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar

Fördjupning

Sedan 1 januari 2016 finns möjlighet att få ersättning för kostnader för arbetsmiljöutbildning. Stödet hanteras av AFA försäkring och syftet är att bidra till att fler företag höjer sin kompetens inom arbetsmiljö. Detta betyder att du som arbetsgivare kan anlita Feelgood för utbildning av din personal och få ersättning för dina kostnader.

Arbetsplatsnära stöd

Ett bidrag för att göra mer till mindre kostnad

Fördjupning

Nu kan du som är arbetsgivare få bidrag för inköp av utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. 

Biologisk övervakning innan skadan är skedd

Svevia tar förebyggande åtgärder till en ny nivå

Case

Svevia är ett av Sveriges ledande bolag inom infrastruktur. Med ett av Svevias bolag som arbetar med sanering av förorenad mark startade Feelgoods enhet i Malmö under 2014 ett projekt där man med hjälp av biologisk övervakning skulle följa personal som regelbundet hanterar föroreningar som både kan vara akut-toxiska och som kan ge långsiktiga hälsoeffekter vid exponering.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny föreskrift om hantering av psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har nu fattat beslut om den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften träder i kraft den 31 mars 2016, och förhoppningen är att den ska stoppa ökningen av sjukskrivningar pga stress och andra psykosociala faktorer.