Almedalen 2015

Så minskar vi sjukfrånvaron

Fördjupning

Det krävs nya grepp för bättre arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet. Sjukfrånvaron är på historiskt höga nivåer och många betalar ett högt pris. En god arbetsmiljö och arbetsgivare som engagerar sig i sina medarbetares hälsa ger många fördelar. Därför bjuder Feelgood i samarbete med tidningen Affärsvärlden in till en bred diskussion kring hur vi kan skapa hälsa i arbetslivet och minska sjukfrånvaron.

Biologisk övervakning innan skadan är skedd

Svevia tar förebyggande åtgärder till en ny nivå

Case

Svevia är ett av Sveriges ledande bolag inom infrastruktur. Med ett av Svevias bolag som arbetar med sanering av förorenad mark startade Feelgoods enhet i Malmö under 2014 ett projekt där man med hjälp av biologisk övervakning skulle följa personal som regelbundet hanterar föroreningar som både kan vara akut-toxiska och som kan ge långsiktiga hälsoeffekter vid exponering.

Att utforma rätt insatser och få effekt

Saab - en hälsoutmaning som gav resultat

Case

Under 2013 startade Saab tillsammans med Feelgood satsningen Hälsoutmaningen. Syftet var att utvärdera vilken effekt hälsofrämjande åtgärder har över tid och hur insatserna ska utformas för att vara så effektiva som möjligt. Projektet pågick under 15 månader och sammanlagt ingick 300 medarbetare fördelade på sex verksamheter i fem städer runt om i landet. 

Skanska, Feelgood och framtidens arbetsplats

Skanska: De första tio åren

Case

Redan 2004 inledde Skanska och Feelgood sitt samarbete för att främja
hälsa och förebygga ohälsa för Skanskas alla medarbetare. Våra gemensamma mål har hela tiden varit att främja den hälsosamma arbetsplatsen och stötta Skanska att uppnå en ännu säkrare arbetsmiljö.

Psykosocial arbetsmiljö

Upptäck och förebygg psykisk ohälsa

Fördjupning

Sjukskrivningar pga lättare psykisk ohälsa såsom depression, ångest- och stressrelaterad problematik ökar. Stress och hög arbetsbelastning blir allt vanligare på svenska arbetsplatser och problemen sprider sig från bransch till bransch.