Personuppgifter

I vår verksamhet hanterar vi personuppgifter. På länken nedan hittar du information om vilka uppgifter, varför och hur vi hanterar dem:


Feelgoods personuppgiftspolicy (uppdaterad 20190517)