Intervju med Feelgoods VD

"Feelgoods styrka är helt klart vår personal"


Joachim Morath, vd på Feelgood, berätta, vad gör Feelgood?

- Vi skapar friska företag. Det gör vi genom att tillsammans med våra kunder se till att deras medarbetare är friska och mår bra, trivs på sin arbetsplats och kan prestera sitt bästa. Därmed ser vi också till att våra kundföretag lyckas bättre, ökar sin lönsamhet och blir attraktiva arbetsplatser.

Kan du beskriva mer konkret hur det arbetet ser ut och vad er roll är? 
Vi är experter på hälsa och arbetsmiljö. Hur människor mår och hur deras arbetsmiljö ser ut (både fysiskt, socialt och organisatoriskt) hänger tätt samman och vi vet hur det samspelet fungerar. Vi arbetar strategiskt med hälsofrågor. Det betyder att vi kartlägger, analyserar, sätter mål tillsammans med våra kunder och genomför rätt åtgärder som ger resultat.
Vårt arbete handlar både om att stärka det som fungerar bra i en organisation, samt att förstå vad som inte fungerar och förändra det.  Vi arbetar med individer, men framför allt på en högre nivå med grupper och hela organisationer. Först där kan du göra verklig skillnad.

Varför är företagshälsovården bäst på att skapa friska företag? Det finns ju en rad andra aktörer.
Sambanden kring människors hälsa, den ökande ohälsan och arbetslivet är komplexa och fordrar ett helhetsperspektiv. Företagshälsovården med sin höga kompetens inom arbetsmiljö, arbetsliv och alla aspekter av hälsa är unikt positionerad för att ha den helhetssynen. Vi finns på plats hos våra kunder och har kompetens nog att förändra det som är grunden till problematiken. 

Men är det verkligen jobbet som gör oss sjuka?
Nej, det behöver det inte vara. Tvärtom kan jobbet hålla oss friska. Men det går inte att dela upp arbetsliv och privatliv när det handlar om hälsa. Mår du inte bra så påverkar det ditt arbete och blir arbetsgivarens angelägenhet oavsett orsak. Det är också på jobbet vi har möjlighet att fånga upp och adressera problem, och inte minst förstärka det som gör att människor mår bra.

Vad skiljer Feelgood från andra aktörer inom företagshälsovård?
Feelgoods styrka är helt klart vår personal. Deras erfarenhet, bredd och unika kompetens är vad som får våra kunder att lyckas. Att vi kan leverera över hela Sverige, och med hjälp av våra partners över hela världen, är också något som särskiljer oss från våra konkurrenter. 

Till sist, hur ser du på framtiden?
Feelgood verkar på en växande marknad och kommer att fortsätta växa som bolag. Vi är i en oerhört spännande fas där vi breddar vårt utbud, satsar digitalt och rustar för att möta upp de förändringar som sker i samhället, i våra kunders verksamhet och i arbetslivet som helhet.

Jag hoppas också på en framtid där alla medarbetare har tillgång till kvalitativ företagshälsovård. Tyvärr är det inte så idag. Det borde vara en självklarhet att man inte ska bli sjuk av sitt arbete och vi vet att det lönar sig att investera i en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare som hanterar dessa frågor rätt och har kompetent stöd från företagshälsovården får bra resultat, det ser vi i alla branscher.

Fakta
Joachim Morath
Ålder: 48
Bor: i Stockholm
Utbildning: Finansiell ekonom
Bakgrund: CFO Feelgood, CFO B&B Tools Sverige AB, Finansdirektör GEAB the Phone House AB. På Feelgood sedan 2010.