Feelgood företagshälsa Malmö

Grundkurs i Mindfulness, 7 gånger

Datum: 2019-09-25 - 2019-11-13
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Feelgood Malmö - Hans Michelsensgatan 9
Pris: 12,900

Mindfulness eller medveten närvaro, är ett förhållningssätt som gör att du kan vara mer närvarande i det som är nu, utan att döma eller värdera med mindre oro för framtiden eller tankar bakåt i det som redan har passerat.

Genom tillgång till metoder, verktyg och förhållningssätt ökar förmågan att möta och hantera stressande tanker, känslor, kroppsupplevelser och livets skiftande situationer. Upplevelsen av närvaro och livskvalitet ökar och möjliggör mer balans och minskad stress i vardagen.

Forskning har visat att mindfulness är en verksam metod för att minska stressrelaterade besvär samt ge ett ökat inre lugn och känsla av hanterbarhet.

Syftet med utbildningen
Deltagarna får möjlighet att tillägna sig grunderna i mindfulness, minska upplevelsen av stress och öka graden av närvaro i nuet, vilket i sin tur ökar välbefinnandet i vardagen.

Under sju träffar går vi igenom grunderna till förhållningssätt och metoder som stöd i att förändra stressande tanke- och beteendemönster. Vi arbetar bland annat med acceptans och att välja förhållningssätt medvetet samt att förstå sammanhanget mellan tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Kursen bygger på ett aktivt deltagande. Daglig meditation mellan kurstillfällena är en stor del av deltagandet och genomförandet.

Innehåll

  • Vägledd meditation och övningar
  • Kunskap om stress
  • Samspelet tanke - känsla - kropp - handling
  • Acceptansbegreppet
  • Integrera mindfulness i vardagen

Målgrupp
Medarbetare som är intresserade av Mindfulness som förhållningssätt samt för stressreducering.

Omfattning och datum
Totalt 7 tillfällen om 2 timmar/gång
7-9 deltagare
Onsdagar kl. 10:00-12:00
Uppehåll under höstlovet v. 44

Pris: 12.900 kr/person

Kursledare: Emily Cacciola, leg. psykolog och mindfulnessinstruktör

Plats: I Feelgoods lokaler i Malmö, Hans Michelsensgatan 9. Mer information vid anmälan.

Anmälan: Anmäl via e-post malmo@feelgood.se Uppge namn, företag, telefonnummer, e-postadress och fakturaadress.

Sista dag för anmälan är den 4 september 2019.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.
Vid avbokning 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 50% av kursavgiften. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Feelgood med 100 % av kursavgiften.
Feelgood har rätt att ställa in en kurs, varvid eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Välkommen!