Det goda exemplets kraft

Vilket är Sveriges friskaste företag?

Vi vet att det finns en mängd arbetsplatser där folk mår bra och där jobbet bidrar till hälsa och livskvalitet. Vi vill uppmärksamma dem, och visa hur man skapar friska organisationer. Därför har vi instiftat utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag. Se filmen nedan om vad som karaktäriserar friska företag! Nomineringen för 2018 stängdes 5 oktober. 

Utmärkelsen är ett sätt att hylla de företag som jobbar systematiskt, långsiktigt och med höga ambitioner för hälsa och god arbetsmiljö. 

Vi vill också sprida kunskap om friskfaktorer och arbetsgivarens roll och möjligheter att påverka medarbetarnas hälsa i positiv riktning. Alla företag och organisationer är välkomna att delta, privat som offentligt, oberoende av bransch eller storlek. 

Nomineringsperioden pågick under juni – 5  oktober 2018. Urvalsprocessen omfattar i första steget ett antal frågor, varefter de kandidater som går vidare undersöks djupare. I slutet av året vet vi vilka företag som gått vidare till final.

De faktorer som utvärderas har sin utgångspunkt i forskning om vad som skapar friska organisationer, samt i Feelgoods erfarenhet från 20 års arbete med att skapa friska arbetsplatser där människor mår bra och presterar. 

Läs mer på www.sverigesfriskasteforetag.se