Jobbar du på Sveriges friskaste företag?

Nominera din arbetsplats

Vi vet att det finns en mängd arbetsplatser där folk mår bra och där jobbet bidrar till hälsa och livskvalitet. Vi vill uppmärksamma dem, och visa hur man skapar friska organisationer. Därför har vi instiftat utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag. Se filmen nedan om vad som karaktäriserar friska företag och hur du kan vara med!

Utmärkelsen är ett sätt att hylla de företag som jobbar systematiskt, långsiktigt och med höga ambitioner för hälsa och god arbetsmiljö. 

Vi vill också sprida kunskap om friskfaktorer och arbetsgivarens roll och möjligheter att påverka medarbetarnas hälsa i positiv riktning. Alla företag och organisationer är välkomna att delta, privat som offentligt, oberoende av bransch eller storlek. Du deltar enkelt genom att svara på ett frågeformulär här

Nomineringsperioden pågår under juni – oktober 2018. Urvalsprocessen omfattar i första steget ett antal frågor, varefter de kandidater som går vidare intervjuas djupare.

De faktorer som utvärderas har sin utgångspunkt i forskning om vad som skapar friska organisationer, samt i Feelgoods erfarenhet från 20 års arbete med att skapa friska arbetsplatser där människor mår bra och presterar. 

Läs mer på www.sverigesfriskasteforetag.se. Eller gå direkt till frågeformuläret