Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi hjälper er

Arbetsgivare kan nu ha många frågor, men färre svar, kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

 • Vad innebär den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket för oss i praktiken?
 • Vad är egentligen organisatorisk och social arbetsmiljö, och varför är det viktigt?
 • Hur mycket har och vet vi redan, och hur vet vi vad vi saknar?
 • När vi vet nuläget och vart vi vill, hur gör vi för att faktiskt ta oss dit?

 

Sjukskrivningar och därmed kostnader på grund av psykosocial ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket ställer skärpta krav på arbetsgivarens arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kanske ser ni brister på er arbetsplats, eller så saknas en gemensam bild av nuläget. Betydelsen av ett systematiskt arbete som även inkluderar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökar. Men hur gör man?

Feelgood reder ut frågetecknen

 • Inventerar i dialog med er vad ni redan har i form av kunskap, policy, mål och förutsättningar
 • Identifierar de eventuella luckor som behöver fyllas
 • Kartlägger utgångsläget i er arbetsmiljö när en tydlig bild av detta saknas

Vi hjälper er på vägen

 • Ger ledning, chefer och skyddsombud den kunskap de behöver inom arbetsmiljö, ledarskap och riktlinjer
 • Kompletterar tillsammans med er det som behövs för att ni ska leva upp till AFS 2015:4
 • Hjälper er hitta era mål, skapa handlingsplaner och få förutsättningar för att följa upp
 • Har kompetens att genomgöra de åtgärder som behövs för att ni ska nå ert önskade läge

Ni når era mål

 • Väl fungerande organisatorisk och social arbetsmiljö som främjar psykisk hälsa
 • Ökad lönsamhet genom färre sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar även organisatorisk och social miljö
 • Uppfyllda lagkrav

 

Friska företag uppstår inte av en slump

Forskning och best practice visar att friska organisationer har ett antal nyckelfaktorer på plats inom områdena: Policy och mål, Kunskap genom chefsleden, Kartläggning samt Åtgärder. Feelgood kan leverera stöd inom samtliga områden.

 Läs mer om Feelgoods erbjudande