Medarbetarskap

Uppmuntra medarbetarna att växa

Varje medarbetares agerande är, tillsammans med ledarskapet, av stor betydelse för ett positivt, hälsosamt och stimulerande arbetsklimat.

Ett gott medarbetarskap präglas av engagemang, delaktighet, ansvar och samverkan. Tydliga mål, passande krav och rätt stöd behövs för att uppnå väl fungerande grupper med motiverade, självstyrande och samspelande medarbetare.

Feelgoods organisationskonsulter kan hjälpa er att kartlägga nuvarande klimat i era arbetsgrupper, och coacha gruppen att utvecklas i rätt riktning. Vi hjälper er att stärka medarbetarnas kompetens för att på bästa sätt ta eget ansvar och agera på ett hållbart och professionellt sätt i sina arbetsrelationer och arbetssituationer. Kreativitet, kommunikation och en känsla av sammanhang är framgångsfaktorer för att ta er organisation till nästa nivå. 

  • Hur kan ni som arbetsgivare främja delaktighet, ansvarstagande och arbetsglädje?
  • Finns förbättringspotential i hur era arbetsgrupper fungerar och presterar?
  • Har era medarbetare den kompetens som krävs för att på bästa sätt hantera förändring och konflikter?  

Kontakta oss gärna, så berättar vi hur vi kan hjälpa era medarbetare att utvecklas. 

Feelgoodmetoden - så når vi tillsammans era mål

Exempel på tjänster inom medarbetarskap