Att agera tidigt ger mätbara resultat

Sänkt korttidsfrånvaro ger mätbara besparingar för Malmö Stads kulturförvaltning

Upprepad korttidsfrånvaro är en tydlig indikator på att något inte är bra. Att agera tidigt och strukturerat för att förstå bakomliggande orsaker lönar sig, både för individens hälsa och för arbetsgivarens ekonomi. Det visas tydligt av ett projekt som Feelgood genomfört på Kulturförvaltningen i Malmö Stad.

För hela Malmö Stad ökade sjukfrånvaron under 2012 med 0,6 procentenheter till 5,1 procent. Sjuklönekostnaderna uppgick till 135 miljoner kronor, varav korttidsfrånvaron stod för 120 miljoner eller hela 89 procent av sjuklönekostnaderna.

Kulturförvaltningen har samarbetat med Feelgood i ett projekt för att visa hur korttidsfrånvaron kan sänkas och kostnader sparas. Arbetet har bedrivits i projektform för att göra det möjligt att härleda mål, åtgärder och göra resultaten tydligt mätbara.

När personer med hög sjukfrånvaro fångas upp läggs en strukturerad åtgärdsplan. Det kan handla om livsstilsförändringar och annat som individen själv kan göra, bedömningar av Feelgoods specialister såsom läkare, sjukgymnast eller psykolog samt stöd och förändringar på arbetsplatsen. Mycket av arbetet har också handlat om att skapa rutiner för systematisk mätning och uppföljning av frånvaro, för att tidigt kunna fånga upp behov, sätta in åtgärder och mäta effekten.

Projektet på kulturförvaltningen har inte bara visat mätbar minskning av korttidsfrånvaron. Samtliga utvärderade grupper i projektet hade en positiv avkastning. Vinsten för arbetsgivaren var alltså större än kostnaderna. Återbetalningsfaktorn låg mellan 2 och 6, med ett genomsnitt på 2,8. Det innebär att arbetsgivaren genom minskad korttidsfrånvaro har fått 2,80 kronor tillbaka för varje investerad krona.