Förstärkt rehabilitering

Så gör du för att följa de nya reglerna

Sedan 1 juli 2018 måste alla arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete för medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar pga sjukdom. Planen ska göras senast efter 30 dagars sjukfrånvaro.

De nya reglerna innebär en hel del arbete för många arbetsgivare. Men det behöver inte vara svårt. Vi hjälper dig som chef eller HR att möta de nya lagkraven.Dessutom finns det ekonomiskt stöd att söka.

Implementering av de nya reglerna
Vi hjälper er att säkerställa att ni har rutiner, policys, kunskap och verktyg på plats. Vi erbjuder utbildning, både fysiskt och digitalt som rustar era chefer att ta sitt rehabiliteringsansvar, och vi ser till att ni har allt på plats för att möta lagkraven.

Handfast plan för återgång i arbetet
Att göra en plan för återgång i arbete för medarbetare som förväntas vara sjukskrivna mer än 60 dagar kan kännas betungande om man inte är van att arbeta med rehabilitering.  Det handlar bland annat om att tolka läkarintyg, förstå vad en diagnos innebär, veta vilka hjälpmedel som finns och vilken arbetsanpassning som passar för just den berörda medarbetaren. Ta gärna vår hjälp med detta.  Vi vet hur man gör och kan stötta er.

Missa inte chansen till ekonomiskt stöd
I samband med de nya reglerna infördes ett s.k. arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det betalas ut till arbetsgivaren och kan användas för att täcka vissa kostnader i samband med rehabilitering tex hjälp med att upprätta en handlingsplan.  Åtgärderna som du ansöker om ska vara arbetsplatsinriktade för att underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete. Känns ansökningsprocessen krånglig eller tidskrävande så erbjuder vi hjälp med underlaget.  Läs mer om stödet här