Krishantering och första hjälpen

Rusta er för det oväntade

En arbetsplats kan lamslås vid en allvarlig händelse. Genom att ha rutiner och viktig kunskap på plats kan ni förbereda er för akuta, oförutsedda händelser. 

Ni kan rädda liv genom att säkerställa goda kunskaper i första hjälpen hos era medarbetare. Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olyckor på våra arbetsplatser, där snabba insatser kan vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Det förebyggande arbetet är viktigt. En väl implementerad krisplan, med framtagning av krisorganisation och handlingsplan samt utbildningar i krishantering, skapar en trygghet för alla i organisationen. Inom vissa branscher är det känt på förhand att anställda riskerar att utsättas för emotionell stress, t ex genom att exponeras för hot och våld eller att behöva fatta svåra beslut. Prebriefing kan då erbjudas för att förbereda medarbetaren inför påfrestningen. Genom att hålla utbildning i Första hjälpen på din arbetsplats möjliggör du livsviktiga insatser och följer även det du som arbetsgivare är ålagd enligt Arbetsmiljöverket.

  • Har ni kunskaper och beredskap för att hantera krissituationer?
  • Hur förbereder ni medarbetare som i sitt arbete utsätts för stark emotionell stress?
  • Kan varje medarbetare vid behov rädda liv? 

Kontakta oss gärna, så berättar vi hur vi hjälper er att vara väl förberedda för kriser. 

Feelgoodmetoden - så når vi tillsammans era mål

Exempel på tjänster inom krishantering och första hjälpen