Alkohol i arbetslivet

Julfestens baksida

Jobbets julfest innebär för de flesta en positiv möjlighet till trevligt umgänge med kollegorna, något som även kan stärka samhörigheten i gruppen. Men alkohol finns ofta med i bilden. Ska chefen lägga sig i sina medarbetares alkoholvanor och i så fall hur?

Alkoholproblemet är utbrett i Sverige, och merparten av de drabbade personerna befinner sig i arbetslivet. När det blir tydligt att en medarbetare har ett alkoholmissbruk har det ofta gått långt. Medarbetarens hälsa och prestation påverkas långt tidigare, och det kan innebära risker i arbetsmiljön. Så för arbetsgivare är det viktigt att se och reagera på de tidiga signalerna. Inte bara i december utan året om.

Riskbruk angår i högsta grad arbetsgivaren

Vi vet att:

  • Missbruk av alkohol och narkotika kostar 3-5% av totala lönekostnaden för företaget
  • 25% av alla arbetsolyckor beror på alkohol/narkotika enl ILO (Internationella arbetsmiljöorganisationen)
  • Alkohol och droger står bakom 25-30% av sjukskrivningarna
  • 10% av alla anställda har missbruksproblem
  • 30% av männen och 20% av kvinnorna dricker på en risknivå som äventyrar hälsan och påverkar arbetet och arbetsplatsen
  • 3-4% av Sveriges befolkning använder legala droger som antidepressiva och lugnande mediciner
  • 1-2% missbrukar narkotika

Förutom den skada den för höga alkoholkonsumtionen orsakar den drabbade individen, ger det negativa konsekvenser för arbetsgivaren. Det uppstår kostnader för bl a slarv, förlorad produktion, dåligt rykte, sämre beslut, trakasserier, energi- och tidsåtgång för berörda kollegor, övertid, omfördelning av arbetsuppgifter och korttidsfrånvaro.

Kostnaderna blir högre ju längre tiden går och ju mer problemen fördjupas, vilket gör det än viktigare att agera kraftfullt och tidigt.

Arbetslivet är en viktig arena för insatser mot alkoholproblem

Företagshälsovården har goda förutsättningar att erbjuda behandling av alkoholproblem och det finns effektiva metoder. Forskning visar att korta insatser är lika bra som mer omfattande vid måttligt beroende av alkohol. Feelgood erbjuder en systematisk screening av alla medarbetare, t ex vid en livsstils- eller hälsoundersökning. Genom en sådan screening kan många riskdrickare identifieras. De personer som utvecklat ett alkoholberoende erbjuds behandling. Högkonsumenter utan beroenden erbjuds kort rådgivning med syfte att reducera de hälsorisker som hög alkoholkonsumtion medför.