Feelgood i Almedalen

Hur intressant är sjukfrånvaron - egentligen?

Ska vi nöja oss med att fokusera på sjukfrånvaro? Feelgoods Jobbhälsorapport 2017, som presenterades i Almedalen, ger nya insikter kring den psykosociala arbetsmiljöns inverkan på arbete. Undersökningen visar att vid brister i psykosocial arbetsmiljö kan andra former av produktionsbortfall vara betydligt större än sjukfrånvaron. Den 5 juli var Feelgood värd för Hälsodalen i Almedalen, där vårt tema var Jobbhälsa. Vi utmanade framstående experter och politiker i diskussion om hur vi skapar förutsättningar för attraktiva och produktiva arbetsplatser, där människor mår bra. 

Läs Feelgoods Jobbhälsorapport 2017 här >>

Se filmerna från Feelgoods seminarier i Hälsodalen här >>

 

  

 

Onsdag 5 juli i Hälsodalen, Almedalen
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 i Visby


08:15-09:15 Presentation av Feelgoods Jobbhälsorapport 2017, med frukost

Hur intressant är sjukfrånvaron - egentligen?

Kostnaderna för brister i den psykosociala arbetsmiljön handlar om mycket mer än bara sjukfrånvaro. Vi behöver även diskutera hur de människor som faktiskt är på jobbet mår och presterar. Och den psykosociala arbetsmiljön är individuell, med mycket större variationer inom samma arbetsplats än mellan arbetsplatser. Dessa lärdomar kan vi dra från vår undersökning som omfattar cirka 2600 personer på 36 arbetsplatser, där tjänstemän i offentlig sektor utgör den dominerande gruppen.

Den psykosociala arbetsmiljön är komplex och ibland svårbedömd. Med rätt redskap går det dock att arbeta med den på ett systematiskt sätt. Att hitta grundorsakerna till psykisk ohälsa i organisationen, och inte bara fokusera t ex på individers hantering av stress, är en av nycklarna till framgång.

Medverkande:
Lena Lehmann, organisationskonsult och projektledare, Feelgood
Peter Währborg, professor emeritus, expert på stress och stressrelaterad sjukdom  
Petter Odmark, analyschef, Reformklubben


16:00-18:30 Paneldiskussion, med efterföljande mingel

Hur skapar vi en psykosocial arbetsmiljö som ger attraktiva och produktiva arbetsplatser?

Medverkande i panelen:
Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot
Mathias Tegnér (S), ledamot Socialförsäkringsutskottet
Tobias Baudin, ordförande i Svenska Kommunalarbetareförbundet
Carina Lindfelt, chef för Svenskt Näringslivs Arbetsmarknadsavdelning
Peter Währborg, professor emeritus, expert på stress och stressrelaterad sjukdom

  • Hur kan arbetsgivares kunskap om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse ökas?
  • Vad kan politikerna göra för att skapa bra förutsättningar?
  • Arbetsmarknadens parter har träffat överenskommelser om att alla arbetstagare ska ha tillgång till företagshälsovård och förebyggande arbetsmiljöarbete – hur följs detta upp?
  • Ser arbetsgivarna betydelsen av goda och hälsosamma arbetsmiljöer för att skapa attraktiva och produktiva arbetsplatser? 

Välkommen att stanna kvar efter seminariets slut kl 17 för mingel med lättare förtäring och fortsatt informell diskussion.


Under hela Almedalsveckan (måndag-fredag) finns vi även på plats i vårt tält på Cramérgatan för att diskutera friska arbetsplatser och företagshälsa.

Du kanske vill nominera din arbetsplats till vår utmärkelse Sveriges friskaste företag? Eller veta hur man gör för att lyckas? Läs mer på www.sverigesfriskasteforetag.se eller prata med oss i Almedalen.


 

Missade du Feelgoods seminarium i Almedalen 2016? Här kan du se filmen >>

Presskontakt: Johan Mähler, telefon 072-500 30 60