Rehabilitering och ohälsa

Hjälp era medarbetare tillbaka till full potential

Att identifiera första signalen om ohälsa och kunna agera med rätt insatser i ett tidigt skede bidrar till ökad frisknärvaro och produktivitet.

Chefer behöver kunskap om sitt rehabiliteringsansvar, hur de kan upptäcka tidiga signaler samt stöd för lämpliga strategier och åtgärder. Det behövs även tillgång till underlag som i god tid kan indikera ohälsa, exempelvis genom sjukfrånvaromönster.

Feelgood kan hjälpa er att fånga upp risker och ohälsa, utveckla kompetensen hos era chefer, effektivisera rehabiliteringsprocessen och erbjuda åtgärder för berörda medarbetare. Vi arbetar utifrån ett arbetssätt som vi kallar Friskare rehabilitering med ett strategiskt och systematiskt perspektiv för att även minska risken för ohälsa samt vägleda chefen till främjande och förebyggande aktiviteter. Vår Case Manager (rehabkoordinator) kan effektivt projektleda hela processen och vara ett värdefullt stöd för chef, HR och medarbetare.

  • Har era chefer förutsättningar för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa?
  • Har chefer, HR och medarbetare behov av en utomstående samtalspart?
  • Behöver ni effektivare rehabiliteringsprocesser?
  • Kan ni mäta era framsteg i ert arbete för minskad ohälsa? 

Kontakta oss gärna, så berättar vi hur vi kan hjälpa er med friskare rehabilitering. 

Feelgoodmetoden - så når vi tillsammans era mål

Exempel på tjänster inom rehabilitering och ohälsa