Feelgood e-learning

Digital utbildning för effektivt lärande

På Feelgood utbildar vi gärna och ofta. Vi är duktiga på utbildning, även digitalt. Vi erbjuder flera webbkurser; t ex i grundläggande arbetsmiljö och ergonomi på kontor. Kurserna är inte längre bort än några klick.

Fördelarna med digital utbildning är många. En kurs genomförs när som helst och var som helst på en dator eller mobil enhet. Om många medarbetare behöver lära sig samma sak är det en fördel att vara säker på att alla får samma innehåll och upplägg.  Digital utbildning är både tids- och kostnadseffektivt, och för den enskilda medarbetaren kan en kurs genomföras när det passar det egna schemat. En digital kurs kan dessutom genomföras flera gånger om, när som helst.

Feelgoods digitala utbildningar består av flera olika element. Dels film; film; filmade föreläsningar, intervjufilmer, instruktionsfilmer eller en kombination av dessa. Dels interaktiva delar där kursdeltagaren är aktiv genom att göra övningar och svara på frågor.

Två av våra interaktiva webbkurser är: Introduktion i arbetsmiljö (som även finns på engelska) och Ergonomi på kontor. Den första vänder sig till chefer som får grunderna i arbetsmiljöarbete. Kursen ger en bra grund i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och avslutas med ett kunskapstest.  Den andra webbkursen, Ergonomi på kontor, har ett varierande innehåll av film, animationer, övningar, text och bild. Här möter vi Feelgood-ergonomen Johanna Frisk som vägleder kursdeltagaren i hur man arbetar mest ergonomiskt i kontorsmiljö. Utöver dessa två erbjuder vi även digitala utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö (för chefer respektive medarbetare) och i ergonomi i fysiskt krävande arbeten. Vi har också pausgymnastik i digital form, och kurserna finns att få både på svenska och engelska. 

Grunden till alla våra kurser, vare sig de är fysiska eller digitala, är vår expertis inom företagshälsa och arbetsmiljö. Våra kunder vill ha vår expertis men efterfrågar också effektiva lösningar för lärande. Hos oss finns båda.Nedan kan du se smakprov på webbkurser.